Swrwis informacyjny Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

SZCZĘŚĆ BOŻE WITAMY W SERWISIE INFORMACYJNYM PARAFIALNEGO ODDZIAŁU AKCJI KATOLICKIEJ

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Królowej Różańca Świętego
Wzgórze Ojca Świętego Jana Pawła II 58-200 Dzierżoniów
tel. 074-832-31-21
Konto - BS Dzierżoniów 81952700070033941620000001
e-mail: ak@poak.dzierzoniow.pl
 

LIST OTWARTY do Jego Ekscelencji Ks. bpa IGNACEGO DECA
Ordynariusza świdnickiego.


PARAFIALNY ODDZIAŁ AK
Zarząd funkcjonuje w następującym składzie:
1. Anna Kalbarczyk - Prezes Zarządu POAK.
2. Krystyna Skowrońska - Wiceprezes Zarządu POAK.
3. Barbara Kucper - Sekretarz.
4. Piotr Pieszczoch - Skarbnik.
5. Iwona Wasilewska - Członek.
6. Zofia Osiadła - Członek.
Zarząd POAK działa w oparciu o plany pracy opracowane w oparciu o kalendarium DIAK, uzgodnione z Parafialnym Asystentem Kościelnym (jest nim ks. prałat Z. Kokoszka) i zatwierdzone każdego roku przez Walne Zebranie Członków. Plan pracy podzielony jest na 4 bloki problemowe, za realizację których odpowiadają poszczególni członkowie Zarządu. Wykonywanie zadań zawartych w planie pracy jest możliwe dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu członków oraz sympatyków Akcji Katolickiej, za co należą się wszystkim gorące podziękowania. Szczególne słowa uznania należą się Prezesowi Zarządu Polak Pani Ani Kalbarczyk, która nie szczędząc swojego czasu, bardzo mocno angażuje się we wszystkie działania naszego Oddziału. Swoim zrównoważonym postępowaniem buduje w Akcji Katolickiej atmosferę pełnego zaufania i z tego powodu członkowie oraz sympatycy AK bardzo chętnie podejmują różne inicjatywy wynikające z planu pracy, realizując je w formie wolontariatu.
Zdecydowana większość zadań, w każdym roku, realizowana jest cykliczne, dlatego też załączone sprawozdanie merytoryczne za 2008 r. w pełni obrazuje działalność PO AK przy parafii p.w. Królowej Różańca Św. w czasie swojej, już prawie 6-cio letniej historii.
Króluj nam Chryste.

ZARZĄD PO AK

ASYSTENT KOŚCIELNY PO AK

Moje kapłańskie posługiwanie w Dzierżoniowie rozpoczęło się w lipcu 1989 r. Na podstawie obserwacji tej wspólnoty mogę stwierdzić, że mimo wielkich wpływów propagandy ateistycznej ludzie nie dali się zwieść i zdecydowanie wybrali Boga. Dzisiaj z satysfakcją zauważam, że coraz więcej ludzi pojawia się na Mszach św. w naszym kościele parafialnym. Mimo że nowa świątynia jest bardzo obszerna, w niedziele, aby zająć miejsce w ławkach, trzeba przyjść przynajmniej pół godziny przed rozpoczęciem Eucharystii! Stale rośnie także ilość rodzin przyjmujących wizytę duszpasterską po kolędzie. Często zdarza się, że osoby po wielu latach życia w związkach nie sakramentalnych postanawiają w końcu uregulować sprawy z Bogiem i Kościołem. Jestem przekonany, że taki stan rzeczy to między innymi efekt ofiarnej pracy kapłanów posługujących tu wcześniej i obecnie. Dzisiaj zbieramy owoce ich poświęcenia i trudu kapłańskiego. Postawa tutejszych mieszkańców potwierdza prawdę o tym, że tak naprawdę jedyną trwałą wartością jest Bóg. Parafia Królowej Różańca Świętego liczy około 12500 mieszkańców, w tym około 11000 wiernych, mieszkających w czterech osiedlach: Jasnym, Błękitnym, Różanym i Młodych. Jest typową wspólnotą wspólnot. Za księdzem Janem Kruciną można powiedzieć, że "chociaż wiara jest osobowym spotkaniem człowieka z Bogiem, nie dokonuje się w izolacji. Chociaż dotyczy wyłącznie jednostek, nie jest sprawą prywatną, gdyż dojrzewa w obrębie wspólnoty".

Proboszcz parafii ks. Zygmunt Kokoszka
 

PODPISY W OBRONIE ZYCIA
Pół miliona podpisów pod petycją w obronie rodziny i życia poczętego.

Pół miliona osób, w tym 44 tys. z Polski, podpisało petycję ws. przestrzegania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w sprawie ochrony życia dziecka poczętego oraz ochrony naturalnej rodziny i małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. 10 grudnia br. minęła 60. rocznica uchwalenia niezwykle ważnego w skali międzynarodowej dokumentu, jakim jest Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

Zbieranie podpisów jest nadal aktualne, można to zrobić wchodząc na stronę www.worldcongress.pl/un/

Prosimy o przekazywanie tej prośby znajomym i przyjaciołom również w innych krajach, petycja jest udostępniona w 21 językach.

Materiały do pobrania
1. Sprawozdanie finansowe za rok 2014.
2. Załącznik do sprawozdania finansowego za rok 2014.
3. Plan pracy na rok 2015.
4. Kalendarium na rok 2015.

 

STOP DLA GENDER W DZIERŻONIOWIE

Siostry i Bracia. Szanowni mieszkańcy Dzierżoniowa Z radością informujemy, że radni Rady Miejskiej Dzierżoniowa na sesji 29 września 2014 r. poparli inicjatywę mieszkańców miasta oraz Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii pw. Królowej Różańca Św. przyjmując oświadczenie w sprawie obrony dzieci i młodzieży przed ideologią gender. Dzięki klubowi radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy w naszym imieniu wprowadzili oświadczenie do porządku obrad, zostało ono rozpatrzone i po krótkiej dyskusji uchwalone. Wszystkim radnym, którzy głosowali za przyjęciem oświadczenia składamy serdeczne podziękowania - Bóg zapłać. Wykazaliście się nie tylko dużą odwagą, ale i mądrością, opowiadając się po stronie dobra, przeciwko złu i tzw. poprawności politycznej. Mamy nadzieję, że wasza decyzja będzie skutecznie chronić nasze dzieci i wnuki przed zgubnym działaniem tej antyrodzinnej i antykatolickiej ideologii. [...]
Całość:
Pełny tekst Oświadczenia Rady Miejskiej Dzierżoniowa

Wyniki głosowania w sprawie odrzucenia obywatelskiego projektu, który przywracał prawo do życia dzieciom chorym i podejrzanym o chorobę oraz referendum w sprawie obowiązku szkolnego dla 6. latków powinny zapalić czerwoną lampkę u tych katolików, którzy w ostatnich wyborach do sejmu, głosowali na Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe.
kmj

ORSZAK TRZECH KRÓLI (06.01.2014)

Orszak Trzech Króli to największe uliczne jasełka, które w tym roku odbędą się pod hasłem "KOLĘDUJEMY". Orszak przeszedł w dniu 6 stycznia 2014 r prawdopodobnie w ponad 186 miastach naszego kraju oraz w 5 miastach poza granicami: w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie, w Hiszpanii, w Rio De Janerio, raz w Republice Środkowej Afryki. W naszym mieście organizatorem Orszaku jest Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy współudziale władz miasta, gminy, DOK, szkół podstawowych i gimnazjalnych, oraz wszystkich parafii. Naszym zamysłem jest poprowadzenie Orszaku ulicami miasta i wzdłuż naszych murów obronnych, przy wesołym śpiewie kolęd. Pragniemy aby w Orszaku uczestniczyły rodziny ze swoimi pociechami przebranymi za różne postacie z jasełek np. aniołów, diabełki, pastuszków, rycerzy i inne. Pragniemy też aby do pracy przy organizowaniu Orszaku włączyła sie nasza młodzież ze szkół średnich i gimnazjalnych, dla których przeznaczone zostaną również bardzo ambitne zadania.
Zarząd PO AK.

Relacja filmowa
Orszak 2014 cz.1. >>
Orszak 2014 cz.2. >>
Relacja fotograficzna >>

RONDO IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO
Witold Pilecki Pan Mirosław Piorun Przewodniczący Rady Miejskiej w Dzierżoniowie.
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej wnioskuje o nadanie nowemu rondu na ul. Piastowskiej, imienia rotmistrza Witolda Pileckiego.
Jako mieszkańcy miasta i wspólnoty parafialnej w granicach, której znajduje się rondo, uważamy, że będzie to doskonały sposób na utrwalenie prawdy historycznej i przywrócenie w świadomości społecznej postaci wielkiego i niezłomnego bohatera, jakim był rotmistrz Witold Pilecki.
Dzierżoniów 15.06.2015.

Całość >>
Tadek Firma Solo- Rotmistrz Witold Pilecki >>
Święty Boże Ojczyzno ma Patriotyzm


Andrzej Dziubek (De Press) - Suplikacja "Święty Boże"

Pieśń Konfederatów Barskich - De Press, Pogarda

Jan Pietrzak - Nielegalne kwiaty, zakazany krzyż

ŁZY MATKI - TRIM

PATRIOTYZM - Lech Makowiecki

Z dawna Polski Tyś Królową

    Stop aborcji
Wiele państw starożytnych traktowało niepełnosprawnych źle, a często odmawiało im prawa do życia. Moralność chrześcijańska, ze swą szczególną wrażliwością na drugiego człowieka, stała się fundamentem naszej cywilizacji. Odżywające w XX wieku ideologie pogańskie, nazizm i komunizm, głosiły pogardę dla słabych, odmawiając im prawa do życia. Hitlerowcy zaczęli od mordowania chorych psychicznie i inwalidów, aby następnie rozpalić pożogę wojenną w całej Europie. Dzisiejsi ideolodzy obłudnie mówią o równości i tolerancji, a jednocześnie zachęcają do zabijania niepełnosprawnych przed, narodzeniem. Od każdego z nas zależy, czy w kolejnym Sejmie więcej będzie ludzie sumienia, czy obłudników.

eugenicy.pl
Nowa strona informacyjna, pikiety informujące wyborców o tym, którzy posłowie poparli prawo do zabijania chorych dzieci, oraz kolejna edycja kursu dla proliferów - to tylko niektóre działania zorganizowane w ostatnim czasie przez Fundacji Pro - prawo do życia.
233 posłów poparło prawo do zabijania niepełnosprawnych dzieci przed narodzeniem. Polacy powinni dowiedzieć się, kim są ludzie dopuszczający zabijanie dzieci z Zespołem Downa. Dlatego uruchomiliśmy stronę eugenicy.pl. Przygotowaliśmy również ulotki dotyczące polityków.

Chcesz wiedzieć jak głosowali posłowie z Dzierżoniowa:
Poseł Szymiec-Raczyńska Halina poparła prawo do zabijania - więcej >> 
Szymiec-Raczyńska Halina


Poseł Tomasz Smolarz poparł prawo do zabijania - więcej >>

Tomasz Smolarz

 XIII DZIEŃ PAPIESKI

Tegoroczny XIII już Dzień Papieski, decyzją Konferencji Episkopatu Polski, będziemy obchodzili 13 października, pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Dialogu”. Zgłębianie papieskiego nauczania w tym obszarze, w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem I, w klimacie modlitwy i pogłębionej refleksji może przynieść poprawę umiejętności twórczego spotkania ludzi odmiennych poglądów czy wyznawanej wiary, ludzi głęboko religijnych i szczerze poszukujących Boga. Zmiana sposobu debaty, zarówno publicznej, jak i w wymiarze indywidualnym, jest zadaniem nie cierpiącym zwłoki. Dyskusja i polemika, jakkolwiek niejednokrotnie konieczne, nie zaspokajają potrzeby głębokiego spotkania pomiędzy ludźmi, na gruncie szacunku i zakładanej uprzednio dobrej woli dotarcia do prawdy o sobie nawzajem, o człowieku i jego miejscu w świecie, o sensie życia, wreszcie o możliwości spotkania Boga, a więc o odkrywaniu Prawdy Ostatecznej. Promowany wielokrotnie przez Jana Pawła II dialog, rzeczywistość większa od wymiany poglądów, krytyki czy sporu, wydaje się zadaniem jak najbardziej aktualnym.
Błogosławiony Ojciec Święty Jan Paweł II był mistrzem dialogu. Nie tylko w sensie teoretycznym. Jego pouczające słowa o tym zagadnieniu zyskiwały niezwykłą siłę oddziaływania i swoisty blask prawdziwości poprzez prezentowaną przez Papieża unikalną postawę w kontakcie z drugim człowiekiem. Cechował ją niezwykły wręcz szacunek dla tego „innego”, z którym się spotykał, budowany na respektowaniu jego ludzkiej godności. Wynikała ona ze świadomości, że każdy człowiek ma przecież Boży rodowód, nawet jeśli tego nie uznaje lub jeszcze nie odkrył.[...]
Ufamy, że obszerne zagadnienie dialogu w wymiarze publicznym, indywidualnym, wewnątrzkościelnym, ekumenicznym, międzyreligijnym, kulturowym czy naukowym, które podejmiemy podczas tegorocznego XIII Dnia Papieskiego przyniesie błogosławione i oczekiwane owoce poprawy wzajemnych relacji w naszej Ojczyźnie.

Ks. Dariusz Kowalczyk
Więcej na www.dzielo.pl >>


Marsz o obronie wolnych mediów i TV Trwam 02.09.2012r.ych mediów i TV Trwam 02.09.2012r. 
  
 Parafia św. Antoniego w Pieszycach.
Parafia p.w. Maryi Matki Koscioła w Dzierżoniowie.