MBKRŚ.Strona główna

Informacje

Uroczystości

Wspólnota

Historia parafii

Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej


Kronika parafii

Linki

Intencje modlitewne
72. rocznica Powstania Warszawskiego - 01.08.2016.
"Powstanie warszawski uchroniło Niemcy, a może i Francję, przed komunizmem" (marszałek Sejmu Marek Kuchciński).

W kazaniu 4 października 1961 r. kard. Stefan Wyszyński mówił: [...] Straszne to były dni, ale jakże wspaniałe. Okryły stolicę narodu, który chciał być wolny, nową chwałą. Naród - przez synów swoich walczących w Warszawie - zaświadczył, że pragnie wolności i ma do niej prawo. [...]
Uroczystości w Dzierżoniowie rozpoczęły się 31 lipca mszą św. w intencji walczących i poległych w Powstaniu Warszawskim, sprawowaną w kościele pw. Chrystusa Króla pod przewodnictwem wicedziekana ks. Krzysztofa Ambrożeja. 1 sierpnia o godz. 17.00 w Dzierżoniowie rozległ się głos syreny. Był to jednocześnie sygnał do rozpoczęcia uroczystych obchodów 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zgromadzeni przy Pomniku Losów Ojczyzny organizatorzy uroczystości przedstawiciele Obywatelskiego Ruchu Patriotycznego, na czele z przewodniczącym Ireneuszem Wagnerowskim, który prowadził uroczystość, Klubu Gazety Polskiej Dzierżoniów II, PiS, Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, samorządu miasta, środowisk patriotycznych oraz mieszkańcy miasta, minutą ciszy uczcili poległych powstańców. Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego, genezę powstania przypomniał historyk Janusz Maniecki, przewodniczący Klubu GP, następnie w hołdzie powstańcom złożono kwiaty i zapalono znicze. Wartę honorową wystawili strzelcy Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej Podobwodu Dzierżoniów-Świdnica i Grupa Rekonstrukcji Historycznej 58 Pułku Piechoty oraz Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Koło Miejskie w Dzierżoniowie im. 1 Korpusu Pancernego.
W 72. rocznicę Powstania Warszawskiego oddawaliśmy hołd bohaterskim powstańcom, pamiętamy również o niemieckich zbrodniach. Pamiętamy o bezwzględnych niemieckich żołdakach, którzy mordowali rannych, gwałcili i rozstrzeliwali sanitariuszki, ludność cywilną i dzieci. W powstaniu poległo około 16.000 powstańców i około 150.000 ludności cywilnej. Tysiące osób zostało rannych. Około 650.000 ludności cywilnej zostało wywiezione z Warszawy do obozu przejściowego w Pruszkowie, a stamtąd 150.000 osób do przymusowej pracy w Niemczech a 50.000 do obozów koncentracyjnych. Wydarzenia te nie mogą zostać zapomniane dopóty, dopóki będzie żył ostatni Polak. Naszym obowiązkiem jest również, by w sztafecie pokoleń przekazywać pamięć i o tym, co działo się 1 sierpnia. Podczas uroczystości przed Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego w Warszawie, związanych z 72. rocznicą wybuchu powstania warszawskiego, marszałek Sejmu przypomniał, że "wielkie wydarzenia historyczne pozostawiają po sobie ślady i świadectwa". - Kształtują tożsamość polityczną państw i wartości narodowe oraz nadają życiu publicznemu treść. Są przekazywane przez pokolenia, budują tradycję i pamięć historyczną. Powstanie warszawskie jest właśnie takim wydarzeniem w historii Polaków - ocenił. Musimy mówić o powstaniu, patriotyzmie, uczyć jak patriotyzm budować.

Powstanie warszawskie przyniosło wspaniałe skutki po latach. Stało się fundamentem naszej polskości, pokazało współczesny wymiar naszego republikanizmu - powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński.
 
72. rocznica Powstania Warszawskiego - 01.08.2016. 72. rocznica Powstania Warszawskiego - 01.08.2016. 72. rocznica Powstania Warszawskiego - 01.08.2016. 72. rocznica Powstania Warszawskiego - 01.08.2016. 72. rocznica Powstania Warszawskiego - 01.08.2016.
72. rocznica Powstania Warszawskiego - 01.08.2016. 72. rocznica Powstania Warszawskiego - 01.08.2016. 72. rocznica Powstania Warszawskiego - 01.08.2016. 72. rocznica Powstania Warszawskiego - 01.08.2016. 72. rocznica Powstania Warszawskiego - 01.08.2016.
72. rocznica Powstania Warszawskiego - 01.08.2016. 72. rocznica Powstania Warszawskiego - 01.08.2016. 72. rocznica Powstania Warszawskiego - 01.08.2016. 72. rocznica Powstania Warszawskiego - 01.08.2016. 72. rocznica Powstania Warszawskiego - 01.08.2016.
72. rocznica Powstania Warszawskiego - 01.08.2016. 72. rocznica Powstania Warszawskiego - 01.08.2016. 72. rocznica Powstania Warszawskiego - 01.08.2016. 72. rocznica Powstania Warszawskiego - 01.08.2016. 72. rocznica Powstania Warszawskiego - 01.08.2016.
72. rocznica Powstania Warszawskiego - 01.08.2016. 72. rocznica Powstania Warszawskiego - 01.08.2016. 72. rocznica Powstania Warszawskiego - 01.08.2016. 72. rocznica Powstania Warszawskiego - 01.08.2016. 72. rocznica Powstania Warszawskiego - 01.08.2016.
72. rocznica Powstania Warszawskiego - 01.08.2016. 72. rocznica Powstania Warszawskiego - 01.08.2016. 72. rocznica Powstania Warszawskiego - 01.08.2016. 72. rocznica Powstania Warszawskiego - 01.08.2016. 72. rocznica Powstania Warszawskiego - 01.08.2016.
72. rocznica Powstania Warszawskiego - 01.08.2016. 72. rocznica Powstania Warszawskiego - 01.08.2016. 72. rocznica Powstania Warszawskiego - 01.08.2016. 72. rocznica Powstania Warszawskiego - 01.08.2016. 72. rocznica Powstania Warszawskiego - 01.08.2016.
72. rocznica Powstania Warszawskiego - 01.08.2016. 72. rocznica Powstania Warszawskiego - 01.08.2016. 72. rocznica Powstania Warszawskiego - 01.08.2016. 72. rocznica Powstania Warszawskiego - 01.08.2016. 72. rocznica Powstania Warszawskiego - 01.08.2016.
Tekst Kazimierz M. Janeczko
Foto: Krzysztof Bachański STF,
Kazimierz M. Janeczko STF
oraz Jan Wilk STF.
Relacja filmowa tvsleza >>