MBKR¦.Strona główna

Informacje

Uroczysto¶ci

Wspólnota

Historia parafii

Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej


Kronika parafii

Linki

Intencje modlitewne
76. rocznica Rzezi Wołyńskiej. W 1943 roku ukraińscy nacjonali¶ci dokonali ludobójstwa na Polakach na Wołyniu - 11.07.2019.
Prezydent Andrzej Duda oddał hołd ofiarom Rzezi Wołyńskiej. "Potrzebujemy pamięci po to, żeby co¶ takiego nigdy więcej się nie powtórzyło". 
11 lipca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Był to kulminacyjny moment ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach. Ukraińska Powstańcza Armia (UPA) dokonała skoordynowanego ataku na naszych rodaków w 150 miejscowo¶ciach w powiatach włodzimierskim, horochowskim, kowelskim oraz łuckim.

Z tej okazji przedstawiciele Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie, duchowieństwa, delegacje; samorz±du, PiS, UM, ORP oraz mieszkańców miasta złożyli dzi¶, na cmentarzu komunalnym, kwiaty przed Pomnikiem Kresowym upamiętniaj±cym ludobójstwo Polaków na Kresach Wschodnich II RP dokonane przez UPA. W krótkim wyst±pieniu przewodnicz±cy Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie pan Florian Kuriata wspomniał tamte tragiczne dni, kiedy mordowano również księży i siostry zakonne. Następnie radny Jarosław Kresa odczytał APEL PAMIĘCI W 76. ROCZNICĘ RZEZI WOŁYŃSKIEJ.


Z inicjatywy posła Michała Dworczyka, 11 lipca, na mocy uchwały Sejmu RP z dnia 22 lipca 2016 roku, został ustanowiony Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich II RP. W uchwale Sejm oddał hołd ofiarom mordów na obywatelach II Rzeczypospolitej (Polakach, Żydach, Ormianach, Czechach i przedstawicielach innych mniejszo¶ci narodowych), dokonywanych w latach 1943-1945 przez ukraińskich nacjonalistów z szeregów OUN, UPA, SS-Galizien i innych formacji.
W ustawie wyrażono też wdzięczno¶ć wobec tzw. Sprawiedliwych Ukraińców, którzy odmawiali udziału w mordach i ratowali Polaków. ¦więto zwi±zane jest z rocznic± wydarzeń z 11 i 12 lipca 1943 r., kiedy UPA dokonała skoordynowanego ataku na polskich mieszkańców ok. 150 miejscowo¶ci w powiatach włodzimierskim, horochowskim, kowelskim i łuckim. Wykorzystano fakt gromadzenia się w niedzielę 11 lipca ludzi w ko¶ciołach. Doszło do mordów w ¶wi±tyniach m.in. w Porycku (dzi¶ Pawliwka) i Kisielinie. Około 50 ko¶ciołów katolickich na Wołyniu zostało spalonych i zburzonych. Zbrodnie na Polakach dokonywane były niejednokrotnie z niebywałym okrucieństwem: ludzi palono żywcem, wrzucano do studni, używano siekier i wideł, wymy¶lnie torturowano ofiary przed ¶mierci±; gwałcono kobiety. Badacze obliczaj±, że tylko tego jednego dnia, 11 lipca, mogło zgin±ć ok. 8 tys. Polaków - głównie kobiet, dzieci i starców.
Za przeprowadzenie ludobójczej czystki etnicznej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej na polskiej ludno¶ci cywilnej bezpo¶redni± odpowiedzialno¶ć ponosi główny dowódca UPA, Roman Szuchewycz.
Okre¶lenie „Zbrodnia Wołyńska” dotyczy nie tylko masowych mordów dokonanych na terenach Wołynia, czyli byłego województwa wołyńskiego, ale także w województwach lwowskim, tarnopolskim i stanisławowskim (Galicja Wschodnia), a także w województwach lubelskim i poleskim.
Według szacunków polskich historyków ukraińscy nacjonali¶ci zamordowali około 100 tys. Polaków. 40-60 tys. zginęło na Wołyniu, 20-40 tys. - w Galicji Wschodniej, a co najmniej 4 tys. na ziemiach znajduj±cych się obecnie w granicach Polski. Terror UPA spowodował, że setki tysięcy Polaków opu¶ciły swoje domy, uciekaj±c do centralnej Polski. Zbrodnia Wołyńska spowodowała polski odwet, w wyniku którego zginęło ok. 10-12 tys. Ukraińców,
w tym 3-5 tys. na Wołyniu i w Galicji Wschodniej, przy czym czę¶ć ukraińskich ofiar zginęła z r±k UPA, za pomoc udzielan± Polakom lub odmowę przył±czenia się do sprawców rzezi.
W opinii znawcy problematyki polsko-ukraińskiej, historyka prof. Grzegorza Motyki „choć akcja antypolska była czystk± etniczn±, to jednocze¶nie spełnia ona definicję ludobójstwa”. Celem było bowiem zniszczenie na Wołyniu w cało¶ci, a na innych terenach w czę¶ci, polskiej grupy etnicznej.
¬ródło PAP

Niepodległa 2018.
„Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległo¶ci”.
76. rocznica Rzezi Wołyńskiej. W 1943 roku ukraińscy nacjonali¶ci dokonali ludobójstwa na Polakach na Wołyniu - 11.07.2019. 76. rocznica Rzezi Wołyńskiej. W 1943 roku ukraińscy nacjonali¶ci dokonali ludobójstwa na Polakach na Wołyniu - 11.07.2019. 76. rocznica Rzezi Wołyńskiej. W 1943 roku ukraińscy nacjonali¶ci dokonali ludobójstwa na Polakach na Wołyniu - 11.07.2019. 76. rocznica Rzezi Wołyńskiej. W 1943 roku ukraińscy nacjonali¶ci dokonali ludobójstwa na Polakach na Wołyniu - 11.07.2019. 76. rocznica Rzezi Wołyńskiej. W 1943 roku ukraińscy nacjonali¶ci dokonali ludobójstwa na Polakach na Wołyniu - 11.07.2019. 76. rocznica Rzezi Wołyńskiej. W 1943 roku ukraińscy nacjonali¶ci dokonali ludobójstwa na Polakach na Wołyniu - 11.07.2019.
76. rocznica Rzezi Wołyńskiej. W 1943 roku ukraińscy nacjonali¶ci dokonali ludobójstwa na Polakach na Wołyniu - 11.07.2019. 76. rocznica Rzezi Wołyńskiej. W 1943 roku ukraińscy nacjonali¶ci dokonali ludobójstwa na Polakach na Wołyniu - 11.07.2019. 76. rocznica Rzezi Wołyńskiej. W 1943 roku ukraińscy nacjonali¶ci dokonali ludobójstwa na Polakach na Wołyniu - 11.07.2019. 76. rocznica Rzezi Wołyńskiej. W 1943 roku ukraińscy nacjonali¶ci dokonali ludobójstwa na Polakach na Wołyniu - 11.07.2019. 76. rocznica Rzezi Wołyńskiej. W 1943 roku ukraińscy nacjonali¶ci dokonali ludobójstwa na Polakach na Wołyniu - 11.07.2019. 76. rocznica Rzezi Wołyńskiej. W 1943 roku ukraińscy nacjonali¶ci dokonali ludobójstwa na Polakach na Wołyniu - 11.07.2019.
76. rocznica Rzezi Wołyńskiej. W 1943 roku ukraińscy nacjonali¶ci dokonali ludobójstwa na Polakach na Wołyniu - 11.07.2019. 76. rocznica Rzezi Wołyńskiej. W 1943 roku ukraińscy nacjonali¶ci dokonali ludobójstwa na Polakach na Wołyniu - 11.07.2019. 76. rocznica Rzezi Wołyńskiej. W 1943 roku ukraińscy nacjonali¶ci dokonali ludobójstwa na Polakach na Wołyniu - 11.07.2019. 76. rocznica Rzezi Wołyńskiej. W 1943 roku ukraińscy nacjonali¶ci dokonali ludobójstwa na Polakach na Wołyniu - 11.07.2019. 76. rocznica Rzezi Wołyńskiej. W 1943 roku ukraińscy nacjonali¶ci dokonali ludobójstwa na Polakach na Wołyniu - 11.07.2019. 76. rocznica Rzezi Wołyńskiej. W 1943 roku ukraińscy nacjonali¶ci dokonali ludobójstwa na Polakach na Wołyniu - 11.07.2019.
76. rocznica Rzezi Wołyńskiej. W 1943 roku ukraińscy nacjonali¶ci dokonali ludobójstwa na Polakach na Wołyniu - 11.07.2019. 76. rocznica Rzezi Wołyńskiej. W 1943 roku ukraińscy nacjonali¶ci dokonali ludobójstwa na Polakach na Wołyniu - 11.07.2019. 76. rocznica Rzezi Wołyńskiej. W 1943 roku ukraińscy nacjonali¶ci dokonali ludobójstwa na Polakach na Wołyniu - 11.07.2019. 76. rocznica Rzezi Wołyńskiej. W 1943 roku ukraińscy nacjonali¶ci dokonali ludobójstwa na Polakach na Wołyniu - 11.07.2019. 76. rocznica Rzezi Wołyńskiej. W 1943 roku ukraińscy nacjonali¶ci dokonali ludobójstwa na Polakach na Wołyniu - 11.07.2019. 76. rocznica Rzezi Wołyńskiej. W 1943 roku ukraińscy nacjonali¶ci dokonali ludobójstwa na Polakach na Wołyniu - 11.07.2019.
76. rocznica Rzezi Wołyńskiej. W 1943 roku ukraińscy nacjonali¶ci dokonali ludobójstwa na Polakach na Wołyniu - 11.07.2019. 76. rocznica Rzezi Wołyńskiej. W 1943 roku ukraińscy nacjonali¶ci dokonali ludobójstwa na Polakach na Wołyniu - 11.07.2019. 76. rocznica Rzezi Wołyńskiej. W 1943 roku ukraińscy nacjonali¶ci dokonali ludobójstwa na Polakach na Wołyniu - 11.07.2019. 76. rocznica Rzezi Wołyńskiej. W 1943 roku ukraińscy nacjonali¶ci dokonali ludobójstwa na Polakach na Wołyniu - 11.07.2019. 76. rocznica Rzezi Wołyńskiej. W 1943 roku ukraińscy nacjonali¶ci dokonali ludobójstwa na Polakach na Wołyniu - 11.07.2019. 76. rocznica Rzezi Wołyńskiej. W 1943 roku ukraińscy nacjonali¶ci dokonali ludobójstwa na Polakach na Wołyniu - 11.07.2019.
76. rocznica Rzezi Wołyńskiej. W 1943 roku ukraińscy nacjonali¶ci dokonali ludobójstwa na Polakach na Wołyniu - 14.07.2019. 76. rocznica Rzezi Wołyńskiej. W 1943 roku ukraińscy nacjonali¶ci dokonali ludobójstwa na Polakach na Wołyniu - 14.07.2019. 76. rocznica Rzezi Wołyńskiej. W 1943 roku ukraińscy nacjonali¶ci dokonali ludobójstwa na Polakach na Wołyniu - 14.07.2019. 76. rocznica Rzezi Wołyńskiej. W 1943 roku ukraińscy nacjonali¶ci dokonali ludobójstwa na Polakach na Wołyniu - 14.07.2019. 76. rocznica Rzezi Wołyńskiej. W 1943 roku ukraińscy nacjonali¶ci dokonali ludobójstwa na Polakach na Wołyniu - 14.07.2019. 76. rocznica Rzezi Wołyńskiej. W 1943 roku ukraińscy nacjonali¶ci dokonali ludobójstwa na Polakach na Wołyniu - 14.07.2019.
76. rocznica Rzezi Wołyńskiej. W 1943 roku ukraińscy nacjonali¶ci dokonali ludobójstwa na Polakach na Wołyniu - 14.07.2019. 76. rocznica Rzezi Wołyńskiej. W 1943 roku ukraińscy nacjonali¶ci dokonali ludobójstwa na Polakach na Wołyniu - 14.07.2019. 76. rocznica Rzezi Wołyńskiej. W 1943 roku ukraińscy nacjonali¶ci dokonali ludobójstwa na Polakach na Wołyniu - 14.07.2019. 76. rocznica Rzezi Wołyńskiej. W 1943 roku ukraińscy nacjonali¶ci dokonali ludobójstwa na Polakach na Wołyniu - 14.07.2019. 76. rocznica Rzezi Wołyńskiej. W 1943 roku ukraińscy nacjonali¶ci dokonali ludobójstwa na Polakach na Wołyniu - 14.07.2019. 76. rocznica Rzezi Wołyńskiej. W 1943 roku ukraińscy nacjonali¶ci dokonali ludobójstwa na Polakach na Wołyniu - 14.07.2019.
Tekst i zdjęcia Kazimierz M. Janeczko - PO AK.
Foto: Piotr Chałoński - STF.