MBKRŚ.Strona główna

Informacje

Uroczystości

Wspólnota

Historia parafii

Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej


Kronika parafii

Linki

Intencje modlitewne
Cudowny Medalik noście na sobie - 8.12.2018.
Matka Boża wielokrotnie pokazała, że wobec Jej woli niczym są potęgi mocarstw i wszechświatowych ideologii. Nie ma też kajdan, których Ona nie może skruszyć, nawet gdy człowiek uwikłany jest w systemową bezbożność, która stanowi podstawę jego egzystencji.
Wiele niezwykłych nawróceń, nagłych uzdrowień i innych łask podobało się Bogu zesłać dla proszących przez pośrednictwo Matki Bożej Niepokalanej i Jej medalik. Nazywa się go nawet "cudowny", właśnie ze względu na tę wielką ilość dowodów potęgi wstawiennictwa Panny Maryi. Objawiła go sama Niepokalana w dniu 27 listopada 1830 roku Katarzynie Labouré, nowicjuszce sióstr szarytek, w Paryżu przy ulicy du Bac. Oto relacja młodej nowicjuszki z tego zdarzenia: "Była to sobota przed pierwszą niedzielą Adwentu... W czasie rozmyślania usłyszałam jakby szelest w chórze. Popatrzyłam w kierunku ołtarza. Tam ujrzałam Najświętszą Pannę. Stała ubrana w jedwabną sukienkę, stopy opierała na półkuli, opasanej splotami węża. W rękach uniesionych do wysokości piersi trzymała swobodnie glob ziemski, a oczy miała wzniesione ku niebu... Cała postać tchnęła tak niezwykłym pięknem, że nie umiałabym Jej odmalować... Najświętsza Panna spuściła wzrok i spojrzała na mnie. Usłyszałam głos mówiący: "Kula, którą widzisz , przedstawia cały świat..." Po chwili glob zniknął, a Matka Boża wyciągnęła ręce, jakby chciała wszystko ogarnąć. Spływały z nich promienie tak jasne,, że wszystko ginęło w poświacie. Potem ukazał się dokoła postaci owalny napis złotymi literami: "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy". Wówczas usłyszałam wyjaśnienie: "Promienie, które widzisz, są symbolem licznych łask, jakie zsyłam na osoby, które mnie o nie proszą. Postaraj się, aby wybito medal z tym moim obrazem i napisem. A ktokolwiek będzie go ze czcią nosił, otrzyma mnóstwo łask Bożych". W tej chwili obraz jakby się obrócił. Zobaczyłam jego drugą stronę. W otoku dwunastu gwiazd nad literą M widniał krzyż, a pod tym dwa serca, jedno otoczone cierniową koroną, drugie przebite mieczem. Zrozumiałam że były to Serca Jezusa i Maryi". Pierwszy taki medal został wybity w roku 1832 za zezwoleniem ks. abp. Ludwika de Quelen. Przez prawie 150 lat wiele niezwykłych wydarzeń potwierdziło prawdziwość tego objawienia. Głośne zwłaszcza było nawrócenie niewierzącego Alfonsa Ratisbonne'a w roku 1841, który przyjąwszy od przyjaciela medalik Niepokalanej nawrócił się po wizji w jednym z kościołów rzymskich. Św. Maksymilian zakładając Rycerstwo Niepokalanej, obrał jako szczególny znak swego stowarzyszenia ten Jej medalik. Polecił nosić go swym naśladowcom i codziennie odmawiać krótką modlitwę o nawrócenie i uświęcenie wszystkich ludzi. Propagował bardzo usilnie ten medalik wśród katolików i niewierzących, ufając, że ktokolwiek z dobrą wolą go przyjmie, wcześniej czy później otrzyma łaskę nawrócenia. (L. B. w "Rycerz Niepokalanej" 305 – 1981). Co to jest Rycerstwo Niepokalanej? MI (czytaj: „em i”), to skrót nazwy łacińskiej: „Militia Immaculatae”. Milicja Niepokalanej. Rycerstwo Niepokalanej. Czym zatem jest Rycerstwo? Jeszcze jedną kościelną organizacją? Pobożnym związkiem wiernych? I tak, i nie. Formalnie, to religijne stowarzyszenie. Tak naprawdę jednak Rycerstwo to życie... jak mówi św. Maksymilian: całość życia katolickiego w nowej formie, polegającej na łączności z Niepokalaną, Wszechpośredniczką naszą u Jezusa. Jako członkowie MI pogłębiamy nasze życie duchowe oraz wzmacniamy nasze całkowite oddanie się Niepokalanej? Oto kilka wskazówek: uczestnicz we Mszy św. (codziennie, jeśli to możliwe). Regularna spowiedź. Znajdź czas na adorację Najświętszego Sakramentu. Módl się na różańcu indywidualnie, we wspólnocie lub w rodzinie. Rozmawiaj z Panem codziennie rano. Czytaj Pismo Święte, zwłaszcza Nowy Testament, by lepiej poznać Chrystusa. Czytaj dobrą katolicka literaturę oraz prenumeruj rycerskie czasopisma. Zgłębiaj nauczanie papieskie: Jana Pawła II, Benedykta XVI, Franciszka oraz Katechizm Kościoła Katolickiego. By mieć duchowe wsparcie, dołącz się do grupy modlitewnej w swojej parafii lub do grupy rówieśniczej.
8 grudnia to święto Patronalne Niepokalanego Poczęcia NMP. Dlatego w Kościele Adoracyjnym w Dzierżoniowie, rozpoczął się dzień skupienia przed przyjęciem do Rycerstwa Niepokalanej. Po wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu odbyła się konferencja poświęcona idei św. Maksymiliana – oddania się Niepokalanej Matce, przyjęcia i rozpowszechniania Cudownego Medalika - którą poprowadził o. Edward Staniukiewicz (franciszkanin). Najważniejszym punktem programu była Msza święta z uroczystym przyjęciem Cudownego Medalika i Rycerstwa Niepokalanej. Nowo przyjęci rycerze od dzisiaj będą odmawiać akt strzelisty: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za tymi którzy się do Ciebie nie uciekają, zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie” i nosić Cudowny Medalik, poświadczając swoim życiem przynależność do Maryi, która zaprowadzi nas do swojego Syna.
Opracował, korzystając z materiałów: http://cudownymedalik.maryjni.pl/ulotka.htm oraz https://niepokalanow.pl/rycerstwo-niepokalanej/
Kazimierz M. Janeczko, PO AK.
Cudowny Medalik noście na sobie - 8.12.2018. Cudowny Medalik noście na sobie - 8.12.2018. Cudowny Medalik noście na sobie - 8.12.2018. Cudowny Medalik noście na sobie - 8.12.2018. Cudowny Medalik noście na sobie - 8.12.2018. Cudowny Medalik noście na sobie - 8.12.2018.
Cudowny Medalik noście na sobie - 8.12.2018. Cudowny Medalik noście na sobie - 8.12.2018. Cudowny Medalik noście na sobie - 8.12.2018. Cudowny Medalik noście na sobie - 8.12.2018. Cudowny Medalik noście na sobie - 8.12.2018. Cudowny Medalik noście na sobie - 8.12.2018.
Cudowny Medalik noście na sobie - 8.12.2018. Cudowny Medalik noście na sobie - 8.12.2018. Cudowny Medalik noście na sobie - 8.12.2018. Cudowny Medalik noście na sobie - 8.12.2018. Cudowny Medalik noście na sobie - 8.12.2018. Cudowny Medalik noście na sobie - 8.12.2018.
Cudowny Medalik noście na sobie - 8.12.2018. Cudowny Medalik noście na sobie - 8.12.2018. Cudowny Medalik noście na sobie - 8.12.2018. Cudowny Medalik noście na sobie - 8.12.2018. Cudowny Medalik noście na sobie - 8.12.2018. Cudowny Medalik noście na sobie - 8.12.2018.
Foto: Kazimierz M. Janeczko, PO AK.