MBKRŚ.Strona główna

Informacje

Uroczystości

Wspólnota

Historia parafii

Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej


Galerie

Linki

Intencje modlitewne
25. rocznica wyborów parlamentarnych - uroczystości
w Dzierżoniowie.
"Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli" (J 8,32).
Słowa te były myślą przewodnią homilii wygłoszonej na Mszy Św. w kościele pw. Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie przez ks. prof. dr. hab. Stanisława Araszczuka z okazji 25. rocznicy częściowo wolnych wyborów parlamentarnych, które odbyły sie 4. czerwca 1998 roku. Homilię rozpoczął ks. Stanisław przypomnieniem słów 17-letniej Marysi Sokołowskiej, licealistki z Gorzowa Wielkopolskiego, która podczas spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych zapytała premiera Donalda Tuska: „dlaczego udaje patriotę, a jest zdrajcą Polski?". Licealistka nie żałuje swoich słów, cieszy się z tego, że wywołały taki duży oddźwięk w społeczeństwie; ma nadzieję, że zmusiła nas do myślenia, refleksji i może będzie lepiej. Ks. Araszczuk powiedział, że Marysia pomimo medialnej nagonki stara się być sobą, nadal chce służyć Bogu, ludziom i Polsce. Lepiej żyć w prawdzie niż w kłamstwie. "W domu modlimy się i Pan Bóg nad nami czuwa, nie pozwoli, by stało mi się coś złego...". To chrześcijańskie świadectwo licealistki, zawierające najlepszą receptę na odnowę polskiej wolności.
Ksiądz przypomniał też swój pobyt w Dzierżoniowie, kiedy pracował jako wikary w kościele pw. Maryi Matki Kościoła. Wyraził zadowolenie, że władze samorządowe naszego miasta świętują tegoroczną rocznicę wspólnie z NSZZ „Solidarność”, że nie ma podziałów tak jak na szczeblu centralnym, gdzie 25 lat wolności świętowane jest bez „Solidarności”. Z nostalgią i wzruszeniem wspominał czas, kiedy był duchowym przewodnikiem Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Dzierżoniowie. Wtedy - powiedział - ludzie jednoczyli się wokół kościoła, który był dla nich źródłem pocieszenia i schronieniem oraz nadawał kierunek ich życiu dla prawdy i wolności. Istotą prawdy według św. Jana Pawła II jest Chrystus. "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli" (J 8, 32). "Trzeba mówić o niej w sposób jasny i prosty. I nie po to, żeby potępiać ludzi, ale żeby służyć sprawie człowieka. Wyzwolenie, także w płaszczyźnie społecznej, zaczyna się od poznania prawdy". Dzisiaj również powinniśmy jednoczyć się wokół prawdy - mówił ks. Stanisław Araszczuk, a kończąc homilię zaapelował: usłyszmy Chrystusowe wezwanie do jedności!
Po Mszy Św. w "Galerii na piętrze" Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury nastąpiło otwarcie wystawy pt. "Drogi do wolności” uświetnione montażem poetycko-muzycznym w wykonaniu młodzieżowego zespołu teatralnego DOKu. Następnie odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa zawierająca w programie: wykład dr. hab. Jerzego Korczaka pt. „Transformacja ustrojowa państwa polskiego w 1989 i 1990 roku - w XXV-lecie wyborów parlamentarnych z 4. czerwca 1989 r.”, wręczenie Aktu Honorowego Obywatelstwa Dzierżoniowa ks. Stanisławowi Araszczukowi, Janowi Lityńskiemu i Marianowi Kowalowi oraz wręczenie Medalu za Zasługi dla Dzierżoniowa Wandzie Ostrowskiej. Ważnym punktem sesji było jednogłośne przyjęcie przez radnych „Oświadczenia nr 7/2014 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie uczczenia 25. rocznicy wyborów parlamentarnych 4 czerwca 1989 roku”. Na zakończenie sesji wręczono podziękowania Irenie Bukalskieji i Mateuszowi Cegiełce za przekazanie Muzeum Miejskiemu Dzierżoniowa historycznych dokumentów z okresu stanu wojennego.
 
25. rocznica - 04.06.1989 25. rocznica - 04.06.1989 25. rocznica - 04.06.1989 25. rocznica - 04.06.1989 25. rocznica - 04.06.1989
25. rocznica - 04.06.1989 25. rocznica - 04.06.1989 25. rocznica - 04.06.1989 25. rocznica - 04.06.1989 25. rocznica - 04.06.1989
25. rocznica - 04.06.1989 25. rocznica - 04.06.1989 25. rocznica - 04.06.1989 25. rocznica - 04.06.1989 25. rocznica - 04.06.1989
25. rocznica - 04.06.1989 25. rocznica - 04.06.1989 25. rocznica - 04.06.1989 25. rocznica - 04.06.1989 25. rocznica - 04.06.1989
25. rocznica - 04.06.1989 25. rocznica - 04.06.1989 25. rocznica - 04.06.1989 25. rocznica - 04.06.1989 25. rocznica - 04.06.1989
25. rocznica - 04.06.1989 25. rocznica - 04.06.1989 25. rocznica - 04.06.1989 25. rocznica - 04.06.1989 25. rocznica - 04.06.1989
Tekst: Kazimierz M. Janeczko
Foto: Jan Wilk oraz UM.