MBKRŚ.Strona główna

Informacje

Uroczystości

Wspólnota

Historia parafii

Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej


Kronika parafii

Linki

Intencje modlitewne
Dzień Kultury Kresowej w Dzierżoniowie - 13.06.2015.
Stowarzyszenie Kresowian w Dzierżoniowie
Stowarzyszenie Kresowian w Dzierżoniowie stawia sobie za główny cel integrację mieszkańców Dzierżoniowa i powiatu dzierżoniowskiego deportowanych z Kresów Wschodnich II RP. Ważnymi celami jest również podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie historii, kultury, przekazywanie młodzieży wspomnień i kresowej prawdy oraz odwiedzanie ziem przodków. Ważną rolę w działalności stowarzyszenia jest organizowanie obchodów bolesnych rocznic z lat okupacji Niemiec hitlerowskich, Rosjan oraz działalności nacjonalistów ukraińskich zrzeszonych w zbrodniczych organizacjach OUN-UPA. Stowarzyszenie upamiętniło ludobójstwo Polaków - na cmentarzu komunalnym w Dzierżoniowie zbudowano i odsłonięto pomnik ku czci pomordowanych przez OUN-UPA. Stowarzyszenie aktywnie zajmuje się również organizacją Dni Kultury Kresowej.
13 czerwca 2015 roku pod patronatem Wojewody Dolnośląskiego Tomasza Smolarza odbył się kolejny Dzień Kultury Kresowej w Dzierżoniowie. Obchody rozpoczęły się uroczystym spotkaniem przy Pomniku Kresowian, pod którym po wystąpieniach wiceprezesa stowarzyszenia Florian Kuriata oraz wojewody Tomasza Smolarza
kpt. Rafał Kosek
z Grupy Rekonstrukcyjnej 58. Pułku Piechoty (4 Pułku Strzelców Wielkopolskich) odczytał APEL PAMIĘCI. W hołdzie pomordowanym, złożono wiązanki kwiatów. Podczas Mszy św. w kościele pw. Maryi Matki Kościoła modlono się w intencji ofiar okrutnego ludobójstwa dokonanego na naszych rodakach przez banderowców z OUN-UPA. „Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary” - to myśl przewodnia Mszy św., której przewodniczył ks. mgr lic. Jarosław Lśniak - proboszcz parafii.
Ważnym punktem obchodów Dnia Kultury Kresowej były wykłady wygłoszone, podczas konferencji historycznej, przez prof. Lucynę Kulińską oraz ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, dotyczące roli i znaczenia historii i kultury kresowej dla ludności po przesiedleniu na Ziemie Zachodnie RP oraz aktualnych stosunków Polsko Ukraińskich. Obchody DKK zakończyły się występem aktora teatru krakowskiego - Wojciecha Habela oraz chóru „Jarzębina” z Bielawy.
Tylko w XX wieku niemal milion Polaków zamordowano dlatego, że byli Polakami.
Musimy walczyć, by nie zostali zapomniani.
Kazimierz M. Janeczko
 
Dzień Kultury Kresowej w Dzierżoniowie - 13.06.2015. Dzień Kultury Kresowej w Dzierżoniowie - 13.06.2015. Dzień Kultury Kresowej w Dzierżoniowie - 13.06.2015. Dzień Kultury Kresowej w Dzierżoniowie - 13.06.2015. Dzień Kultury Kresowej w Dzierżoniowie - 13.06.2015.
Dzień Kultury Kresowej w Dzierżoniowie - 13.06.2015. Dzień Kultury Kresowej w Dzierżoniowie - 13.06.2015. Dzień Kultury Kresowej w Dzierżoniowie - 13.06.2015. Dzień Kultury Kresowej w Dzierżoniowie - 13.06.2015. Dzień Kultury Kresowej w Dzierżoniowie - 13.06.2015.
Dzień Kultury Kresowej w Dzierżoniowie - 13.06.2015. Dzień Kultury Kresowej w Dzierżoniowie - 13.06.2015. Dzień Kultury Kresowej w Dzierżoniowie - 13.06.2015. Dzień Kultury Kresowej w Dzierżoniowie - 13.06.2015. Dzień Kultury Kresowej w Dzierżoniowie - 13.06.2015.
Dzień Kultury Kresowej w Dzierżoniowie - 13.06.2015. Dzień Kultury Kresowej w Dzierżoniowie - 13.06.2015. Dzień Kultury Kresowej w Dzierżoniowie - 13.06.2015. Dzień Kultury Kresowej w Dzierżoniowie - 13.06.2015. Dzień Kultury Kresowej w Dzierżoniowie - 13.06.2015.
Dzień Kultury Kresowej w Dzierżoniowie - 13.06.2015. Dzień Kultury Kresowej w Dzierżoniowie - 13.06.2015. Dzień Kultury Kresowej w Dzierżoniowie - 13.06.2015. Dzień Kultury Kresowej w Dzierżoniowie - 13.06.2015. Dzień Kultury Kresowej w Dzierżoniowie - 13.06.2015.
Dzień Kultury Kresowej w Dzierżoniowie - 13.06.2015. Dzień Kultury Kresowej w Dzierżoniowie - 13.06.2015. Dzień Kultury Kresowej w Dzierżoniowie - 13.06.2015. Dzień Kultury Kresowej w Dzierżoniowie - 13.06.2015. Dzień Kultury Kresowej w Dzierżoniowie - 13.06.2015.
Dzień Kultury Kresowej w Dzierżoniowie - 13.06.2015. Dzień Kultury Kresowej w Dzierżoniowie - 13.06.2015. Dzień Kultury Kresowej w Dzierżoniowie - 13.06.2015. Dzień Kultury Kresowej w Dzierżoniowie - 13.06.2015. Dzień Kultury Kresowej w Dzierżoniowie - 13.06.2015.
Dzień Kultury Kresowej - relacja filmowa Telewizji Sudeckiej.
Fotografie: Kazimierz M. Janeczko, Edward Bień
i Jarosław Dąbrowski.