MBKRŚ.Strona główna

Informacje

Uroczystości

Wspólnota

Historia parafii

Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej


Kronika parafii

Linki

Intencje modlitewne
DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE '18 W NASZEJ PARAFII - 30.07. - 9.08.2018.
Jednym z największych wyzwań, wobec których stają dzisiaj świeccy, jest odwaga jasnej i wyraźnej obecności w życiu społecznym, to znaczy odwaga bycia naprawdę zaczynem ewangelicznym w świecie.
kard. Stanisław Ryłko
W dniach 30.07. - 9.08.2018 r. miała miejsce 15. Piesza Pielgrzymka Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę. Przebiegała ona pod hasłem ”Wolni w Chrystusie” i właśnie wolność w różnych aspektach była tematem rozważań w poszczególnych dniach pielgrzymowania.
W naszej parafii oprócz pielgrzymów „modlących się nogami”, czyli pieszo pokonujących drogę na Jasną Górę, byli również pielgrzymi duchowego uczestnictwa, którzy do MB Częstochowskiej „podążali sercami”. Pielgrzymi ci stanowili część diecezjalnej grupy 7., której znak zawsze jest niesiony na czele pielgrzymki pieszej jako wyraz współprzeżywania tych rekolekcji w drodze. Piechurzy podążali do celu za znakiem krzyża i ikoną MB Częstochowskiej; duchowi pielgrzymi natomiast każdego dnia gromadzili się przy naszej kaplicy u stóp krzyża i przed obrazem Maryi Jasnogórskiej. Tu było można usłyszeć kilka słów charakteryzujących kolejne pielgrzymkowe etapy, skupić się na intencjach pieszych i duchowych pielgrzymów i pomodlić się za nie Litanią Loretańską do NMP, modlitwami dobranymi do każdego dnia, dziesiątką Różańca św. odmawianą w intencji Ojczyzny, a także wyśpiewać Apel Jasnogórski. Całość przeplatana była pieśniami maryjnymi, a spotkania kończyło Boże błogosławieństwo, którego ochotnie udzielał ks. Kamil Osiecki będący naszym parafialnym animatorem spotkań pielgrzymów duchowych.
Pielgrzymi duchowi z naszej parafii, którzy codziennie modlili się na wieczornych apelach maryjnych  w intencji i intencjach pielgrzymów pieszo zmierzających do Częstochowy z ks. Kamilem  pojechali na pielgrzymkę autokarową.  W czwartek 9 sierpnia bardzo wczesnym rankiem wyruszyli z Dzierżoniowa by  dołączyć do nurtu Pieszej Pielgrzymki Świdnickiej na Jasną Górę i razem z piechurami pokłonić się Matce, która króluje od pokoleń w Jasnogórskim Sanktuarium. Pielgrzymi uczestniczyli w Eucharystii sprawowanej w kaplicy Cudownego Obrazu, której przewodniczył i kazanie wygłosił nasz biskup Ignacy. Po Eucharystii był czas na indywidualną modlitwę i posiłek.
W drodze powrotnej pielgrzymi nie ustawali w modlitwie i razem odmówili różaniec i koronkę do Miłosierdzia Bożego. Czas pielgrzymki do Częstochowy był niewątpliwie bardzo dobrym przeżyciem i umocnieniem w drodze naszego życia - pielgrzymki do nieba.
Bogu niech będą dzięki za łaskę pielgrzymowania i uczestników pielgrzymki.
DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE '18 W NASZEJ PARAFII - 30.07. - 9.08.2018. DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE '18 W NASZEJ PARAFII - 30.07. - 9.08.2018. DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE '18 W NASZEJ PARAFII - 30.07. - 9.08.2018. DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE '18 W NASZEJ PARAFII - 30.07. - 9.08.2018. DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE '18 W NASZEJ PARAFII - 30.07. - 9.08.2018. DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE '18 W NASZEJ PARAFII - 30.07. - 9.08.2018.
DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE '18 W NASZEJ PARAFII - 30.07. - 9.08.2018. DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE '18 W NASZEJ PARAFII - 30.07. - 9.08.2018. DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE '18 W NASZEJ PARAFII - 30.07. - 9.08.2018. DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE '18 W NASZEJ PARAFII - 30.07. - 9.08.2018. DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE '18 W NASZEJ PARAFII - 30.07. - 9.08.2018. DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE '18 W NASZEJ PARAFII - 30.07. - 9.08.2018.
DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE '18 W NASZEJ PARAFII - 30.07. - 9.08.2018. DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE '18 W NASZEJ PARAFII - 30.07. - 9.08.2018. DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE '18 W NASZEJ PARAFII - 30.07. - 9.08.2018. DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE '18 W NASZEJ PARAFII - 30.07. - 9.08.2018. DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE '18 W NASZEJ PARAFII - 30.07. - 9.08.2018. DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE '18 W NASZEJ PARAFII - 30.07. - 9.08.2018.
DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE '18 W NASZEJ PARAFII - 30.07. - 9.08.2018. DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE '18 W NASZEJ PARAFII - 30.07. - 9.08.2018. DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE '18 W NASZEJ PARAFII - 30.07. - 9.08.2018. DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE '18 W NASZEJ PARAFII - 30.07. - 9.08.2018. DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE '18 W NASZEJ PARAFII - 30.07. - 9.08.2018. DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE '18 W NASZEJ PARAFII - 30.07. - 9.08.2018.
Tekst i zdjęcia Agnieszka Kotowska.
Zdjęcia uczestnicy pielgrzymki.