MBKRŚ.Strona główna

Informacje

Uroczystości

Wspólnota

Historia parafii

Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej


Galerie

Linki

Intencje modlitewne
Trzy wyznania w Dzierżoniowie 19.11.2014.
WERNISAŻ WYSTAWY „TRZY WYZNANIA W DZIERŻONIOWIE”
W trzecią środę listopada (19.11.2014 r.) w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa miał miejsce wernisaż wystawy zatytułowanej „Trzy wyznania w Dzierżoniowie”. Na wystawie zgromadzono ciekawe, unikatowe eksponaty związane z wyznaniem ewangelickim, judaizmem oraz chrześcijaństwem. Na planszach przedstawiono skrótowo dzieje tych wyznań w Dzierżoniowie.
W wernisażu uczestniczyło sporo osób. Wśród nich byli członkowie władz miejskich i powiatowych oraz goście specjalni: kierownik Katedry Ekumenizmu i Dialogu Międzykulturowego Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu ks. dr hab. Jarosław Lipniak, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy ks. dr hab. Dominik Ostrowski, dziekan Dekanatu Dzierżoniów ks. prał. Zygmunt Kokoszka oraz biskup Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pastor Waldemar Pytel.
Wykład na otwarcie ekspozycji wygłosił ks. dr hab. Jarosław Lipniak, pokrótce acz treściwie przedstawiając relacje między wspomnianymi wyżej wyznaniami w minionych wiekach i współcześnie, mocniej akcentując wagę ekumenizmu (nie mylić z dialogiem kulturowym), wszak wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga. Z krótkim słowem w tym temacie wystąpił też bp Waldemar Pytel.
Po części oficjalnej otwarcia wystawy dokonał burmistrz Dzierżoniowa Marek Piorun, zapraszając wszystkich do zapoznania się z eksponatami.
Wystawa w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa potrwa do 22.02.2015 r. Zachęcam do jej zwiedzenia.
(AKo)

"Ekumenizm powinien zbliżyć wszystkich chrześcijan, uleczyć pamięć historyczną, usunąć uprzedzenia, zainicjować współpracę Kościołów, pogłębić dialog teologiczny, wprowadzić więcej wspólnej modlitwy, objąć szersze kręgi zwłaszcza młodzież. Chodzi o to, jak mówi Ojciec Święty, by trzecie tysiąclecie spotkało nas, jeśli nie w pełni zjednoczonych, to przynajmniej mniej podzielonych".
(bialystok.opoka.org)
Trzy wyznania w Dzierżoniowie 19.11.2014. Trzy wyznania w Dzierżoniowie 19.11.2014. Trzy wyznania w Dzierżoniowie 19.11.2014. Trzy wyznania w Dzierżoniowie 19.11.2014. Trzy wyznania w Dzierżoniowie 19.11.2014.
Trzy wyznania w Dzierżoniowie 19.11.2014. Trzy wyznania w Dzierżoniowie 19.11.2014. Trzy wyznania w Dzierżoniowie 19.11.2014. Trzy wyznania w Dzierżoniowie 19.11.2014. Trzy wyznania w Dzierżoniowie 19.11.2014.
Trzy wyznania w Dzierżoniowie 19.11.2014. Trzy wyznania w Dzierżoniowie 19.11.2014. Trzy wyznania w Dzierżoniowie 19.11.2014. Trzy wyznania w Dzierżoniowie 19.11.2014. Trzy wyznania w Dzierżoniowie 19.11.2014.
Trzy wyznania w Dzierżoniowie 19.11.2014. Trzy wyznania w Dzierżoniowie 19.11.2014. Trzy wyznania w Dzierżoniowie 19.11.2014. Trzy wyznania w Dzierżoniowie 19.11.2014. Trzy wyznania w Dzierżoniowie 19.11.2014.
Trzy wyznania w Dzierżoniowie 19.11.2014. Trzy wyznania w Dzierżoniowie 19.11.2014. Trzy wyznania w Dzierżoniowie 19.11.2014. Trzy wyznania w Dzierżoniowie 19.11.2014. Trzy wyznania w Dzierżoniowie 19.11.2014.
Trzy wyznania w Dzierżoniowie 19.11.2014. Trzy wyznania w Dzierżoniowie 19.11.2014. Trzy wyznania w Dzierżoniowie 19.11.2014. Trzy wyznania w Dzierżoniowie 19.11.2014. Trzy wyznania w Dzierżoniowie 19.11.2014.
Trzy wyznania w Dzierżoniowie 19.11.2014. Trzy wyznania w Dzierżoniowie 19.11.2014. Trzy wyznania w Dzierżoniowie 19.11.2014. Trzy wyznania w Dzierżoniowie 19.11.2014. Trzy wyznania w Dzierżoniowie 19.11.2014.
Trzy wyznania w Dzierżoniowie 19.11.2014. Trzy wyznania w Dzierżoniowie 19.11.2014. Trzy wyznania w Dzierżoniowie 19.11.2014. Trzy wyznania w Dzierżoniowie 19.11.2014. Trzy wyznania w Dzierżoniowie 19.11.2014.
Tekst Agnieszka Kotowska.
Foto: Kazimierz M. Janeczko