MBKRŚ.Strona główna

Informacje

Uroczystości

Wspólnota

Historia parafii

Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej


Kronika parafii

Linki

Intencje modlitewne
Wielki Post - Gorzkie Żale 26.03.2017.
Gorzkie Żale - nabożeństwo pasyjne w Kościele katolickim, mające najczęściej formę nabożeństwa eucharystycznego, odprawianego w okresie Wielkiego Postu.
Gorzkie Żale to popularne w Polsce nabożeństwo pasyjne, połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym. Pochodzi ono z początków XVIII w. - po raz pierwszy odprawiono je w 1707 r. Jego tekst zachował oryginalne, staropolskie brzmienie. Co ciekawe, struktura tego nabożeństwa opiera się na strukturze dawnej Jutrzni. Składają się z trzech części, rozpoczynają się Zachętą (lub Pobudką - analogia do współczesnego Wezwania) i wzbudzeniem intencji (czytanie). W każdej części znajduje się hymn i dwie pieśni (dziś w Jutrzni są dwa psalmy i pieśń ze Starego Testamentu). W naszej parafii rozważania pasyjne wygłasza ks. bp Ignacy Dec, Biskup Świdnicki. Gorzkie Żale są tradycją wyłącznie polską.

Gorzkie żale przybywajcie, serca nasze przenikajcie.
Rozpłyńcie się me źrenice, toczcie smutnych łez krynice.
Słońce, gwiazdy omdlewają, żałobą się pokrywają.
Płaczą rzewnie aniołowie, a któż żałość ich wypowie?
Opoki się twarde krają, z grobów umarli powstają.
Cóż jest, pytam co się dzieje? Wszystko stworzenie truchleje!
Na ból Męki Chrystusowej żal przejmuje bez wymowy.
Uderz, Jezu, bez odwłoki, w twarde serc naszych opoki!
Jezu mój, we krwi ran swoich, obmyj duszę z grzechów moich!
Upał serca swego chłodzę, gdy w przepaść Męki Twej wchodzę.

Po nabożeństwie w ramach wizytacji duszpasterskiej Biskupa Świdnickiego, odbyło się spotkanie biskupa z katolikami świeckimi czynnie zaangażowanymi na rzecz szerzenia doktryny kościelnej, wychowania katolickiego, kształtowania inspirowanych nauką etyczną Kościoła postaw moralnych, czuwających nad ureligijnieniem wszystkich obszarów życia jednostki i społeczeństwa, szczególnie tam, gdzie bezpośrednio nie dociera duchowieństwo. Szczególną rolę do spełnienia w ramach laikatu w naszej parafii ma Akcja Katolicka.
 
Wielki Post - Gorzkie Żale 26.03.2017. Wielki Post - Gorzkie Żale 26.03.2017. Wielki Post - Gorzkie Żale 26.03.2017. Wielki Post - Gorzkie Żale 26.03.2017. Wielki Post - Gorzkie Żale 26.03.2017.
Wielki Post - Gorzkie Żale 26.03.2017. Wielki Post - Gorzkie Żale 26.03.2017. Wielki Post - Gorzkie Żale 26.03.2017. Wielki Post - Gorzkie Żale 26.03.2017. Wielki Post - Gorzkie Żale 26.03.2017.
Wielki Post - Gorzkie Żale 26.03.2017. Wielki Post - Gorzkie Żale 26.03.2017. Wielki Post - Gorzkie Żale 26.03.2017. Wielki Post - Gorzkie Żale 26.03.2017. Wielki Post - Gorzkie Żale 26.03.2017.
Tekst i foto: Kazimierz M. Janeczko.