MBKRŚ.Strona główna

Informacje

Uroczystości

Wspólnota

Historia parafii

Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej


Galerie

Linki

Intencje modlitewne
Z PIESZEJ PIELGRZYMKI DO KIEŁCZYNA,
DO MB ŁASKAWEJ Z DZIECIĄTKIEM
„Każesz rosnąć trawie dla bydła
i roślinom, by człowiekowi służyły,
aby z roli wydobywał chleb” [...]
„Pieśnią chcę chwalić imię Boga
dziękczynieniem Go wysławiać”
(Ps 104,14; 69,31)

W pierwszą niedzielę września (7.09.2014 r.) sprzed naszej kaplicy wyruszyła piesza pielgrzymka osób udających się na uroczystości odpustowo-dożynkowe do Kiełczyna, do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej z Dzieciątkiem. Pielgrzymce przewodniczył nasz ks. Krzysztof Szydełko. Pielgrzymowali też ks. Dawid Fiołek z par. MMK w Dzierżoniowie i ks. Andrzej Franków z par. Wniebowzięcia NMP w Bielawie.
Po modlitwie i błogosławieństwie na rozpoczęcie pielgrzymki wyruszyliśmy w drogę. Jej czas wypełniony był modlitwą, różańcem i śpiewem (nigdzie Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP nie brzmią tak, jak na topolowej drodze między Dzierżoniowem a Włókami J). Wśród pątników panowała atmosfera radości, Bożego pokoju i niewymuszonej życzliwości. Dzięki idącym księżom można było przystąpić do sakramentu spowiedzi św., by w pełni móc skorzystać z owoców Mszy św. odpustowej u celu pielgrzymki. Tej koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Damian Mroczkowski. W homilii kaznodzieja przypomniał, że od wieków rytm prac polowych związany jest z kalendarzem maryjnych świąt liturgicznych. „Człowiek sieje, a Bóg daje wzrost”, dlatego rolnicy przez wstawiennictwo Maryi proszą Go o błogosławieństwo dla swoich prac, by wydały plon obfity, by nie zabrakło mąki na chleb dla nikogo, również na chleb składany na ołtarzach w każdej Mszy św. i przeistaczany w Ciało Chrystusa. Jak cenny jest zawód rolnika; bez jego starań by nie było mąki, chleba codziennego i Chleba Eucharystycznego.
Wracaliśmy w mocno zmniejszonej grupie z ks. Andrzejem jako przewodnikiem. Po drodze zatrzymaliśmy się na boisku w Tuszynie, gdzie miały się odbyć gminne dożynki. Powitaliśmy piękny korowód dożynkowy z misternie wykonanymi i poświęconymi na Mszy św. w Kiełczynie wieńcami dożynkowymi i ruszyliśmy do Dzierżoniowa modląc się (Koronka do Bożego Miłosierdzia) i śpiewając. Lekko nam się szło, tym bardziej, że dostąpiliśmy łaski odpustu zupełnego. Na miejsce powróciliśmy przed godz. 17.00. Dziesięć minut później spadł rzęsisty deszcz, przetoczyła się burza. Pielgrzymi jednak nie zmokli, już byli w domach. Przypadek? Dla mnie to dowód łaskawości Maryi i Boga.

Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza. 
(Ps 23:1-6 bt)
 
Z PIESZEJ PIELGRZYMKI DO KIEŁCZYNA, DO MB ŁASKAWEJ Z DZIECIĄTKIEM. Z PIESZEJ PIELGRZYMKI DO KIEŁCZYNA, DO MB ŁASKAWEJ Z DZIECIĄTKIEM. Z PIESZEJ PIELGRZYMKI DO KIEŁCZYNA, DO MB ŁASKAWEJ Z DZIECIĄTKIEM. Z PIESZEJ PIELGRZYMKI DO KIEŁCZYNA, DO MB ŁASKAWEJ Z DZIECIĄTKIEM. Z PIESZEJ PIELGRZYMKI DO KIEŁCZYNA, DO MB ŁASKAWEJ Z DZIECIĄTKIEM.
Z PIESZEJ PIELGRZYMKI DO KIEŁCZYNA, DO MB ŁASKAWEJ Z DZIECIĄTKIEM. Z PIESZEJ PIELGRZYMKI DO KIEŁCZYNA, DO MB ŁASKAWEJ Z DZIECIĄTKIEM. Z PIESZEJ PIELGRZYMKI DO KIEŁCZYNA, DO MB ŁASKAWEJ Z DZIECIĄTKIEM. Z PIESZEJ PIELGRZYMKI DO KIEŁCZYNA, DO MB ŁASKAWEJ Z DZIECIĄTKIEM. Z PIESZEJ PIELGRZYMKI DO KIEŁCZYNA, DO MB ŁASKAWEJ Z DZIECIĄTKIEM.
Z PIESZEJ PIELGRZYMKI DO KIEŁCZYNA, DO MB ŁASKAWEJ Z DZIECIĄTKIEM. Z PIESZEJ PIELGRZYMKI DO KIEŁCZYNA, DO MB ŁASKAWEJ Z DZIECIĄTKIEM. Z PIESZEJ PIELGRZYMKI DO KIEŁCZYNA, DO MB ŁASKAWEJ Z DZIECIĄTKIEM. Z PIESZEJ PIELGRZYMKI DO KIEŁCZYNA, DO MB ŁASKAWEJ Z DZIECIĄTKIEM. Z PIESZEJ PIELGRZYMKI DO KIEŁCZYNA, DO MB ŁASKAWEJ Z DZIECIĄTKIEM.
Z PIESZEJ PIELGRZYMKI DO KIEŁCZYNA, DO MB ŁASKAWEJ Z DZIECIĄTKIEM. Z PIESZEJ PIELGRZYMKI DO KIEŁCZYNA, DO MB ŁASKAWEJ Z DZIECIĄTKIEM. Z PIESZEJ PIELGRZYMKI DO KIEŁCZYNA, DO MB ŁASKAWEJ Z DZIECIĄTKIEM. Z PIESZEJ PIELGRZYMKI DO KIEŁCZYNA, DO MB ŁASKAWEJ Z DZIECIĄTKIEM. Z PIESZEJ PIELGRZYMKI DO KIEŁCZYNA, DO MB ŁASKAWEJ Z DZIECIĄTKIEM.
Z PIESZEJ PIELGRZYMKI DO KIEŁCZYNA, DO MB ŁASKAWEJ Z DZIECIĄTKIEM. Z PIESZEJ PIELGRZYMKI DO KIEŁCZYNA, DO MB ŁASKAWEJ Z DZIECIĄTKIEM. Z PIESZEJ PIELGRZYMKI DO KIEŁCZYNA, DO MB ŁASKAWEJ Z DZIECIĄTKIEM. Z PIESZEJ PIELGRZYMKI DO KIEŁCZYNA, DO MB ŁASKAWEJ Z DZIECIĄTKIEM. Z PIESZEJ PIELGRZYMKI DO KIEŁCZYNA, DO MB ŁASKAWEJ Z DZIECIĄTKIEM.
Z PIESZEJ PIELGRZYMKI DO KIEŁCZYNA, DO MB ŁASKAWEJ Z DZIECIĄTKIEM. Z PIESZEJ PIELGRZYMKI DO KIEŁCZYNA, DO MB ŁASKAWEJ Z DZIECIĄTKIEM. Z PIESZEJ PIELGRZYMKI DO KIEŁCZYNA, DO MB ŁASKAWEJ Z DZIECIĄTKIEM. Z PIESZEJ PIELGRZYMKI DO KIEŁCZYNA, DO MB ŁASKAWEJ Z DZIECIĄTKIEM. Z PIESZEJ PIELGRZYMKI DO KIEŁCZYNA, DO MB ŁASKAWEJ Z DZIECIĄTKIEM.
Tekst i foto: Agnieszka Kotowska