MBKRŚ.Strona główna

Informacje

Uroczystości

Wspólnota

Historia parafii

Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej


Kronika parafii

Linki

Intencje modlitewne
Uroczystości odpustowe w Kiełczynie - 09.09.2018.
„Narodzenie Twoje, Boża Rodzicielko, zwiastowało radość całemu światu: z Ciebie bowiem wzeszło Słońce Sprawiedliwości, Chrystus, nasz Bóg” 
9 września 2018 r. (w roku dwudziestolecia ustanowienia sanktuarium) w pobliskim Kiełczynie odbywały się uroczystości odpustowe związane ze świętem Narodzenia NMP, ponieważ tamtejsza świątynia z MB Łaskawą w ołtarzu jest właśnie pod tym wezwaniem.
Nasza parafia była organizatorem pieszej pielgrzymki osób chcących wziąć udział w tych uroczystościach. Grupa pątnicza liczyła ok. 120 osób; przewodnikiem był nasz ks. Kamil, a pomocą duszpasterską również służył ks. Jan z parafii Chrystusa Króla. Trasę pokonywaliśmy modląc się i śpiewając pieśni pielgrzymkowe. Był czas na różaniec, konferencję głoszoną przez ks. Kamila (rozważanie nt. Ewangelii dnia z podkreśleniem wagi modlitwy wstawienniczej oraz wytrwałości w wierze), a także na Anioł Pański i Litanię Loretańską.
Dzięki umuzykalnionej młodzieży dobrze się śpiewało, a dzięki posłudze dwóch kapłanów była też możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. To istotne, ponieważ szliśmy na obchody odpustowe, ale po odpust, a do jego uzyskania potrzeby jest stan łaski uświęcającej.
U celu uczestniczyliśmy w koncelebrowanej Mszy św. odpustowej, której przewodniczył i homilię wygłosił rektor WSD w Świdnicy ks. prał. Tadeusz Chlipała. Na zakończenie Eucharystii poświęcone zostało ziarno na jesienny siew i przyszłoroczne plony. Uroczystość kończyła procesja eucharystyczna, pieśń sławiąca Boga oraz pieśń-modlitwa za ojczyznę.
Tak posileni duchowo pielgrzymi mogli udać się na posiłek dla ciała przygotowany przez gospodarzy uroczystości. Można też było podziwiać misternie, z dużym nakładem pracy wykonane wieńce dożynkowe. Bogu niech będą dzięki za piękny i dobry czas pielgrzymki, za współpielgrzymujących i troszczących się o pielgrzymów, za wszelkie łaski, którymi zostaliśmy hojnie obdarowani. Wszak byliśmy u Matki Bożej Łaskawej...
(AKo)

Niepodległa 2018.
„Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości”.
Uroczystości odpustowe w Kiełczynie - 09.09.2018. Uroczystości odpustowe w Kiełczynie - 09.09.2018. Uroczystości odpustowe w Kiełczynie - 09.09.2018. Uroczystości odpustowe w Kiełczynie - 09.09.2018. Uroczystości odpustowe w Kiełczynie - 09.09.2018. Uroczystości odpustowe w Kiełczynie - 09.09.2018.
Uroczystości odpustowe w Kiełczynie - 09.09.2018. Uroczystości odpustowe w Kiełczynie - 09.09.2018. Uroczystości odpustowe w Kiełczynie - 09.09.2018. Uroczystości odpustowe w Kiełczynie - 09.09.2018. Uroczystości odpustowe w Kiełczynie - 09.09.2018. Uroczystości odpustowe w Kiełczynie - 09.09.2018.
Uroczystości odpustowe w Kiełczynie - 09.09.2018. Uroczystości odpustowe w Kiełczynie - 09.09.2018. Uroczystości odpustowe w Kiełczynie - 09.09.2018. Uroczystości odpustowe w Kiełczynie - 09.09.2018. Uroczystości odpustowe w Kiełczynie - 09.09.2018. Uroczystości odpustowe w Kiełczynie - 09.09.2018.
Uroczystości odpustowe w Kiełczynie - 09.09.2018. Uroczystości odpustowe w Kiełczynie - 09.09.2018. Uroczystości odpustowe w Kiełczynie - 09.09.2018. Uroczystości odpustowe w Kiełczynie - 09.09.2018. Uroczystości odpustowe w Kiełczynie - 09.09.2018. Uroczystości odpustowe w Kiełczynie - 09.09.2018.
Uroczystości odpustowe w Kiełczynie - 09.09.2018. Uroczystości odpustowe w Kiełczynie - 09.09.2018. Uroczystości odpustowe w Kiełczynie - 09.09.2018. Uroczystości odpustowe w Kiełczynie - 09.09.2018. Uroczystości odpustowe w Kiełczynie - 09.09.2018. Uroczystości odpustowe w Kiełczynie - 09.09.2018.
Uroczystości odpustowe w Kiełczynie - 09.09.2018. Uroczystości odpustowe w Kiełczynie - 09.09.2018. Uroczystości odpustowe w Kiełczynie - 09.09.2018. Uroczystości odpustowe w Kiełczynie - 09.09.2018. Uroczystości odpustowe w Kiełczynie - 09.09.2018. Uroczystości odpustowe w Kiełczynie - 09.09.2018.
Fotografie: Kazimierz M. Janeczko POAK,
Agnieszka Kotowska, Władysław Woźniak STF.