MBKRŚ.Strona główna

Informacje

Uroczystości

Wspólnota

Historia parafii

Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej


Kronika parafii

Linki

Intencje modlitewne
Pierwsza Komunia Święta - 20.05.2018.
"Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je" - Ewangelia wg św. Marka, 10, 13-16.
Pierwsza Komunia Święta - uroczystość katolicka, w której podczas mszy świętej wierni po raz pierwszy przyjmują Eucharystię, czyli zgodnie z wyznawaną przez siebie wiarą prawdziwe Ciało i Krew Chrystusa pod postacią chleba. Do pierwszej komunii świętej Kościół dopuszcza wiernych, którzy znają podstawowe prawdy wiary i rozumieją dokonującą się na mszy świętej transsubstancjację. Pierwsza komunia święta jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla przyjmujących i ich rodzin, lecz również dla całej wspólnoty parafialnej.
W Polsce wiek przyjęcia przez dzieci Pierwszej Komunii Świętej jest obecnie ustalony na trzecią klasę szkoły podstawowej. Istnieje także możliwość dopuszczenia do komunii św. dzieci młodszych. Św. Jan Paweł II pochwalał ten zwyczaj. Dzieci do tego dnia przygotowują się cały rok. W dniu uroczystości komunijnej dzieci ubierane są bardzo elegancko. Przed I komunią świętą wymagana jest zawsze spowiedź dziecka. Wskazane jest również, aby do spowiedzi przystąpili rodzice i rodzeństwo.
W naszej parafii do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 112. dziewczynek i chłopców. Dzieci do komunii przygotował  ks. Kamil wraz z paniami katechetkami: Agnieszką, Dorotą, Edytą, Jolantą i Renatą, należą się im szczególne wyrazy uznania i podziękowania. Msza św. komunijna miała bardzo godny i świąteczny przebieg. Podczas mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. prałata Zygmunta Kokoszki, dzieci w obecności rodziców, po raz pierwszy doznały i przeżyły wielkie święto miłości Boga do człowieka. Eucharystia wraz z komunią świętą jest dla nas wierzących niezwykłym darem Boga, który pragnie być pokarmem dla człowieka już tu, w wymiarze życia doczesnego. Komunia święta przypomina nam o tym, że nie samym chlebem żyje człowiek, gdyż nikt z nas nie jest samym tylko ciałem. Komunia święta jest też potwierdzeniem niezwykłej godności człowieka. Przypomina nam o tym, że każdy z nas jest ukochanym dzieckiem Boga.

"Eucharystia to jest przede wszystkim ta świadomość: jestem miłowany, ja jestem miłowany. Ja, taki jaki jestem". (Św. Jan Paweł II - słowo do młodzieży, Kraków, 1987 r.)
Pierwsza Komunia Święta - 20.05.2018. Pierwsza Komunia Święta - 20.05.2018. Pierwsza Komunia Święta - 20.05.2018. Pierwsza Komunia Święta - 20.05.2018. Pierwsza Komunia Święta - 20.05.2018. Pierwsza Komunia Święta - 20.05.2018.
Pierwsza Komunia Święta - 20.05.2018. Pierwsza Komunia Święta - 20.05.2018. Pierwsza Komunia Święta - 20.05.2018. Pierwsza Komunia Święta - 20.05.2018. Pierwsza Komunia Święta - 20.05.2018. Pierwsza Komunia Święta - 20.05.2018.
Pierwsza Komunia Święta - 20.05.2018. Pierwsza Komunia Święta - 20.05.2018. Pierwsza Komunia Święta - 20.05.2018. Pierwsza Komunia Święta - 20.05.2018. Pierwsza Komunia Święta - 20.05.2018. Pierwsza Komunia Święta - 20.05.2018.
Pierwsza Komunia Święta - 20.05.2018. Pierwsza Komunia Święta - 20.05.2018. Pierwsza Komunia Święta - 20.05.2018. Pierwsza Komunia Święta - 20.05.2018. Pierwsza Komunia Święta - 20.05.2018. Pierwsza Komunia Święta - 20.05.2018.
Tekst Kazimierz M. Janeczko.
Fotografie: Kazimierz M. Janeczko STF i Edward Tomalik STF.