MBKRŚ.Strona główna

Informacje

Uroczystości

Wspólnota

Historia parafii

Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej


Galerie

Linki

Intencje modlitewne
MISJONARZE KOMBONIANIE
"Gdybym żył nawet tysiąc razy wszystko oddałbym misjom"
Zgromadzenie typowo misyjne pracujące w ponad 40. krajach świata. Zostało ono założone przez św. Daniela Camboniego, który poświęcił całe swoje życie głoszeniu Ewangelii. Jako pierwszy biskup Afryki Środkowej walczył z niewolnictwem, kształcił miejscowych katechetów i księży, zakładał szkoły i szpitale... W Polsce Misjonarze Kombonianie  zajmują się uwrażliwieniem i otwieraniem wierzących na sprawy misji, pokazując naszą wspólną odpowiedzialność za tak wielkie dzieło. Organizują różne spotkania i rekolekcje pomagając młodym ludziom odkrywać własne powołanie a poprzez ruch TUCUM zaangażować swoje siły na rzecz misji - czytamy w ulotce zgromadzenia.
28 września gościliśmy w naszej wspólnocie o. Krzysztofa Zębika, który ciekawie opowiadał o swoim doświadczeniu misyjnym podczas pięcioletniego pobytu w Kenii. O. Krzysztof to były mieszkaniec Dzierżoniowa i absolwent słynnej "Radiobudy", dlatego w naszej parafii czuł się jak u siebie w domu. Więcej informacji o Zgromadzeniu Kombonianów i o. Krzysztofie można znaleźć w ich serwisach informacyjnych.

"Misjonarz musi nadal spełniać swą prorocką rolę i być głosem tych, którzy nie mają głosu".
 
Misjonarze Kombotianie w Dzierżoniowie. Misjonarze Kombotianie w Dzierżoniowie. O. Krzysztof Zębik. Misjonarze Kombotianie w Dzierżoniowie. Misjonarze Kombotianie w Dzierżoniowie. Misjonarze Kombotianie w Dzierżoniowie.
Misjonarze Kombotianie w Dzierżoniowie. Misjonarze Kombotianie w Dzierżoniowie. Misjonarze Kombotianie w Dzierżoniowie. Misjonarze Kombotianie w Dzierżoniowie. Misjonarze Kombotianie w Dzierżoniowie.
Misjonarze Kombotianie w Dzierżoniowie. Misjonarze Kombotianie w Dzierżoniowie. Misjonarze Kombotianie w Dzierżoniowie. Misjonarze Kombotianie w Dzierżoniowie. Misjonarze Kombotianie w Dzierżoniowie.
Opracowanie i fotografie Kazimierz M. Janeczko.
Za zgodą o. Krzysztofa zamieściłem również fotografie z jego serwisu.