MBKRŚ.Strona główna

Informacje

Uroczystości

Wspólnota

Historia parafii

Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej


Kronika parafii

Linki

Intencje modlitewne
Koronacja wizerunku Matki Boskiej Dzierżoniowskiej - 01.10.2017.
Biskup Ignacy Dec ukoronował poświęconymi przez papieża Franciszka koronami
fresk w kościele pw. św. Jerzego.
To była niezwykle piękna i głęboko wzruszająca uroczystość. 1 października, w kościele pw. Świętego Jerzego w Dzierżoniowie, obecności około tysiąca wiernych, w trakcie szczególnie uroczystej Mszy Świętej, odbyła się koronacja fresku Matki Boskiej Dzierżoniowskiej – Matki Miłosierdzia.
Piękny, liczący sobie prawdopodobnie ponad pół tysiąca lat, delikatny wizerunek Najświętszej Marii Panny, kościół wypełniony po brzegi wiernymi, trzech biskupów, około 20 księży, wspaniała oprawa muzyczna – to od razu rzucało się w oczy i w uszy. Atmosfera głębokiego wzruszenia, to coś, co dało się wyczuć już po kilku chwilach.
Niedziela uroczystość była zwieńczeniem długich starań, mających na celu oddanie w ten sposób szczególnej czci Matce Bożej, a także ożywienie wśród wiernych maryjnej pobożności. Odsłonięcie przez biskupa świdnickiego Ignacego Deca ukoronowanego wizerunku Matki Boskiej Dzierżoniowskiej oraz poświęcenie przepięknej szaty wotywnej było momentem niezwykle poruszającym. Niewielki, ale i wyjątkowo piękny fresk nabrał zupełnie nowego blasku! Oprócz biskupa Ignacego Deca w ceremonii udział wzięli także dwaj biskupi, którzy przed laty pracowali w dzierżoniowskiej parafii Św. Jerzego jako wikariusze – ks. biskup Stefan Regmunt i ks. biskup Marek Mendyk.
Autorem arcypięknej szaty wotywnej oraz świetlistych, delikatnych koron była pracownia Mariusza Drapikowskiego – dzierżoniowianina z Gdańska, znakomitego artysty, którego sakralne dzieła budzą podziw w wielu miejscach na świecie. Teraz wspaniale ozdobiony średniowieczny fresk podziwiać można w Dzierżoniowie. Czy w niedzielę tylko przez przypadek wpadający przez okno szeroki snop światła podkreślał dodatkowo piękno dzierżoniowskiej Matki Miłosierdzia?
Uroczystość, która trwała dwie i pół godziny, wydawała się minąć niespodziewanie szybko. Warto dodać, że była to dopiero piąta ceremonia koronacji wizerunku Matki Boskiej na terenie obecnej Diecezji Świdnickiej od 1945 roku. Oprawę muzyczną zapewnił chór wraz z orkiestrą składającą się z uczestników warsztatów prowadzonych przez Huberta Kowalskiego i Piotra Pałkę. Na zakończenie Eucharystii natomiast wręczono specjalne odznaczenia parafialnego stowarzyszenia dla biskupów, gości i Mariusza Drapikowskiego, który wykonał suknie i korony dla Matki Bożej i Dzieciątka.

„Pozdrawiamy Cię, najchwalebniejsza Królowo i Matko Miłosierdzia, Pani Dzierżoniowska – mówią słowa modlitwy. – Upadamy przed Twym święty Wizerunkiem. Błagamy Cię pokornie: zapal serca nasze miłością i udziel nam łaski wytrwania w służbie Twojej i Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. (…)”

Źródło: zprawa.pl
Koronacja wizerunku Matki Boskiej Dzierżoniowskiej. Wzruszająca uroczystość w parafii pw. Św. Jerzego - 01.10.2017. Koronacja wizerunku Matki Boskiej Dzierżoniowskiej. Wzruszająca uroczystość w parafii pw. Św. Jerzego - 01.10.2017. Koronacja wizerunku Matki Boskiej Dzierżoniowskiej. Wzruszająca uroczystość w parafii pw. Św. Jerzego - 01.10.2017. Koronacja wizerunku Matki Boskiej Dzierżoniowskiej. Wzruszająca uroczystość w parafii pw. Św. Jerzego - 01.10.2017. Koronacja wizerunku Matki Boskiej Dzierżoniowskiej. Wzruszająca uroczystość w parafii pw. Św. Jerzego - 01.10.2017. Koronacja wizerunku Matki Boskiej Dzierżoniowskiej. Wzruszająca uroczystość w parafii pw. Św. Jerzego - 01.10.2017.
Koronacja wizerunku Matki Boskiej Dzierżoniowskiej. Wzruszająca uroczystość w parafii pw. Św. Jerzego - 01.10.2017. Koronacja wizerunku Matki Boskiej Dzierżoniowskiej. Wzruszająca uroczystość w parafii pw. Św. Jerzego - 01.10.2017. Koronacja wizerunku Matki Boskiej Dzierżoniowskiej. Wzruszająca uroczystość w parafii pw. Św. Jerzego - 01.10.2017. Koronacja wizerunku Matki Boskiej Dzierżoniowskiej. Wzruszająca uroczystość w parafii pw. Św. Jerzego - 01.10.2017. Koronacja wizerunku Matki Boskiej Dzierżoniowskiej. Wzruszająca uroczystość w parafii pw. Św. Jerzego - 01.10.2017. Koronacja wizerunku Matki Boskiej Dzierżoniowskiej. Wzruszająca uroczystość w parafii pw. Św. Jerzego - 01.10.2017.
Koronacja wizerunku Matki Boskiej Dzierżoniowskiej. Wzruszająca uroczystość w parafii pw. Św. Jerzego - 01.10.2017. Koronacja wizerunku Matki Boskiej Dzierżoniowskiej. Wzruszająca uroczystość w parafii pw. Św. Jerzego - 01.10.2017. Koronacja wizerunku Matki Boskiej Dzierżoniowskiej. Wzruszająca uroczystość w parafii pw. Św. Jerzego - 01.10.2017. Koronacja wizerunku Matki Boskiej Dzierżoniowskiej. Wzruszająca uroczystość w parafii pw. Św. Jerzego - 01.10.2017. Koronacja wizerunku Matki Boskiej Dzierżoniowskiej. Wzruszająca uroczystość w parafii pw. Św. Jerzego - 01.10.2017. Koronacja wizerunku Matki Boskiej Dzierżoniowskiej. Wzruszająca uroczystość w parafii pw. Św. Jerzego - 01.10.2017.
Koronacja wizerunku Matki Boskiej Dzierżoniowskiej. Wzruszająca uroczystość w parafii pw. Św. Jerzego - 01.10.2017. Koronacja wizerunku Matki Boskiej Dzierżoniowskiej. Wzruszająca uroczystość w parafii pw. Św. Jerzego - 01.10.2017. Koronacja wizerunku Matki Boskiej Dzierżoniowskiej. Wzruszająca uroczystość w parafii pw. Św. Jerzego - 01.10.2017. Koronacja wizerunku Matki Boskiej Dzierżoniowskiej. Wzruszająca uroczystość w parafii pw. Św. Jerzego - 01.10.2017. Koronacja wizerunku Matki Boskiej Dzierżoniowskiej. Wzruszająca uroczystość w parafii pw. Św. Jerzego - 01.10.2017. Koronacja wizerunku Matki Boskiej Dzierżoniowskiej. Wzruszająca uroczystość w parafii pw. Św. Jerzego - 01.10.2017.
Koronacja wizerunku Matki Boskiej Dzierżoniowskiej. Wzruszająca uroczystość w parafii pw. Św. Jerzego - 01.10.2017. Koronacja wizerunku Matki Boskiej Dzierżoniowskiej. Wzruszająca uroczystość w parafii pw. Św. Jerzego - 01.10.2017. Koronacja wizerunku Matki Boskiej Dzierżoniowskiej. Wzruszająca uroczystość w parafii pw. Św. Jerzego - 01.10.2017. Koronacja wizerunku Matki Boskiej Dzierżoniowskiej. Wzruszająca uroczystość w parafii pw. Św. Jerzego - 01.10.2017. Koronacja wizerunku Matki Boskiej Dzierżoniowskiej. Wzruszająca uroczystość w parafii pw. Św. Jerzego - 01.10.2017. Koronacja wizerunku Matki Boskiej Dzierżoniowskiej. Wzruszająca uroczystość w parafii pw. Św. Jerzego - 01.10.2017.
Koronacja wizerunku Matki Boskiej Dzierżoniowskiej. Wzruszająca uroczystość w parafii pw. Św. Jerzego - 01.10.2017.
Zdjęcia Krzysztof Bachiński STF.
Relacja filmowa TV Sudety >>