MBKRŚ.Strona główna

Informacje

Uroczystości

Wspólnota

Historia parafii

Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej


Kronika parafii

Linki

Intencje modlitewne
30. lat parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie 1988-2018 rok.
15. rocznica powołania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej - uroczystości 07.10.2018.
"Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!»" Łk 1, 38
Wielkość Maryi polega na tym, że zaufała Bogu i pozwoliła zdziałać w sobie wielkie rzeczy. Pozwoliła, aby za jej pośrednictwem objawił swoją obecność wobec wszystkich ludzi. Tego też Bóg oczekuje od każdego z nas. Czy Ty potrafisz zaufać Bogu i pozwalasz Mu działać w twoim życiu?
Przypadające 7 października wspomnienie Matki Boskiej Różańcowej to dzień szczególny w powszechnym i polskim kalendarzu świąt maryjnych. Październikowe nabożeństwo różańcowe odbywa się w wszystkich parafiach w Polsce.
W naszej parafii dzień 7 października to imieniny parafii, to uroczysta msza św., to odpust czyli święto każdego parafianina. Rozpoczynając uroczystości odpustowe ksiądz proboszcz przywitał zgromadzonych duchownych na czele z Jego Eminencją Biskupem Świdnickim Ignacym Decem, Kanclerzem Kurii ks. dr Stanisławem Chomiakiem, dziekanem dekanatu Piława Gr. ks. prał. Zbigniewem Wolaninem, proboszczami parafii Dekanatu Dzierżoniów, aktualnymi i byłymi wikariuszami parafii, członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, grup modlitewnych, Obywatelskiego Ruchu Patriotycznego oraz licznie zgromadzonych parafian i gości.
"Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!»" Łk 1, 38. Tymi słowami rozpoczął homilię Biskup Świdnicki Ignacy Dec, który przewodniczył mszy koncelebrowanej z okazji wspomnienia Matki Boskiej Różańcowej - patronki naszej parafii, 30. rocznicy erygowania parafii oraz 15. rocznicy powołania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Mówił, że w dziejach świata były cztery najważniejsze osoby: Ewa - pramatka wszystkich ludzi, która dała się uwieść szatanowi zrywając w ten sposób więź z Panem Bogiem i Maryja, która pokornie przyjęła przesłanie Pana Boga, urodziła Jego Syna, naszego Zbawiciela i przekazała nam modlitwę różańcową; Adam - praojciec wszystkich ludzi, który uległ namowom Ewy, co skutkowało wypędzeniem z raju oraz Jezus, Syn Boga, który oddał życie za nasze zbawienie. Każda z nich niesie nam swoje przesłanie – czy ty potrafisz je odczytać i stosować w swoim życiu – pytał biskup. Wyjaśniał, że modlitwa różańcowa, jak żadna inna, obejmując cały świat katolicki wskazuje, że Maryja to Mater omnium, udzielająca się wszystkim we wszystkich potrzebach jako Pośredniczka prowadząca do Chrystusa. Różaniec stał się modlitwą powszechną, najdobitniejszym wyrazem czci i kultu maryjnego. Przypomniał o wielkim sukcesie modlitewnym ubiegłorocznego Różańca Do Granic.
Różaniec jest najintensywniejszą formą pobożności maryjnej, a także najbardziej uniwersalnym sposobem modlitwy w katolicyzmie. W istocie jest on jednak modlitwą chrystocentryczną. Maryja powinna być czczona jako Pośredniczka, która włącza wiernych w misterium życia Chrystusa – dodał.
Uroczystość zakończyła się adoracją Najświętszego Sakramentu, dziesiątką różańca oraz pieśnią:
Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki
Otaczał blaskiem potęgi i chwały,
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały,
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie! [...]

Niepodległa 2018.
„Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości”.
30. lat parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie 1988-2018 rok. 15. rocznica powołania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej - uroczystości 07.10.2018. 30. lat parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie 1988-2018 rok. 15. rocznica powołania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej - uroczystości 07.10.2018. 30. lat parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie 1988-2018 rok. 15. rocznica powołania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej - uroczystości 07.10.2018. 30. lat parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie 1988-2018 rok. 15. rocznica powołania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej - uroczystości 07.10.2018. 30. lat parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie 1988-2018 rok. 15. rocznica powołania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej - uroczystości 07.10.2018. 30. lat parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie 1988-2018 rok. 15. rocznica powołania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej - uroczystości 07.10.2018.
30. lat parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie 1988-2018 rok. 15. rocznica powołania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej - uroczystości 07.10.2018. 30. lat parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie 1988-2018 rok. 15. rocznica powołania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej - uroczystości 07.10.2018. 30. lat parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie 1988-2018 rok. 15. rocznica powołania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej - uroczystości 07.10.2018. 30. lat parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie 1988-2018 rok. 15. rocznica powołania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej - uroczystości 07.10.2018. 30. lat parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie 1988-2018 rok. 15. rocznica powołania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej - uroczystości 07.10.2018. 30. lat parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie 1988-2018 rok. 15. rocznica powołania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej - uroczystości 07.10.2018.
30. lat parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie 1988-2018 rok. 15. rocznica powołania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej - uroczystości 07.10.2018. 30. lat parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie 1988-2018 rok. 15. rocznica powołania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej - uroczystości 07.10.2018. 30. lat parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie 1988-2018 rok. 15. rocznica powołania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej - uroczystości 07.10.2018. 30. lat parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie 1988-2018 rok. 15. rocznica powołania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej - uroczystości 07.10.2018. 30. lat parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie 1988-2018 rok. 15. rocznica powołania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej - uroczystości 07.10.2018. 30. lat parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie 1988-2018 rok. 15. rocznica powołania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej - uroczystości 07.10.2018.
30. lat parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie 1988-2018 rok. 15. rocznica powołania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej - uroczystości 07.10.2018. 30. lat parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie 1988-2018 rok. 15. rocznica powołania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej - uroczystości 07.10.2018. 30. lat parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie 1988-2018 rok. 15. rocznica powołania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej - uroczystości 07.10.2018. 30. lat parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie 1988-2018 rok. 15. rocznica powołania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej - uroczystości 07.10.2018. 30. lat parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie 1988-2018 rok. 15. rocznica powołania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej - uroczystości 07.10.2018. 30. lat parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie 1988-2018 rok. 15. rocznica powołania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej - uroczystości 07.10.2018.
30. lat parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie 1988-2018 rok. 15. rocznica powołania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej - uroczystości 07.10.2018. 30. lat parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie 1988-2018 rok. 15. rocznica powołania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej - uroczystości 07.10.2018. 30. lat parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie 1988-2018 rok. 15. rocznica powołania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej - uroczystości 07.10.2018. 30. lat parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie 1988-2018 rok. 15. rocznica powołania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej - uroczystości 07.10.2018. 30. lat parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie 1988-2018 rok. 15. rocznica powołania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej - uroczystości 07.10.2018. 30. lat parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie 1988-2018 rok. 15. rocznica powołania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej - uroczystości 07.10.2018.
30. lat parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie 1988-2018 rok. 15. rocznica powołania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej - uroczystości 07.10.2018. 30. lat parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie 1988-2018 rok. 15. rocznica powołania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej - uroczystości 07.10.2018. 30. lat parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie 1988-2018 rok. 15. rocznica powołania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej - uroczystości 07.10.2018. 30. lat parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie 1988-2018 rok. 15. rocznica powołania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej - uroczystości 07.10.2018. 30. lat parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie 1988-2018 rok. 15. rocznica powołania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej - uroczystości 07.10.2018. 30. lat parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie 1988-2018 rok. 15. rocznica powołania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej - uroczystości 07.10.2018.
Tekst i zdjęcia Kazimierz M. Janeczko, PO AK.