MBKRŚ.Strona główna

Informacje

Uroczystości

Wspólnota

Historia parafii

Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej


Kronika parafii

Linki

Intencje modlitewne

Liturgia na dzień
dzisiejszy
III Piknik ewangelizacyjno - integracyjny. 12.07.2015.
"Pod sztandarami Matki Boskiej Królowej Polski, na co dzień i od święta"
W niedzielę 12.07.2015 r. o godzinie 15.00 Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, grupy modlitewne oraz Stowarzyszenie Klubu Abstynenta z naszej parafii, zorganizował na boisku obok kaplicy, piknik ewangelizacyjno - integracyjny.

W Sercu Maryi jest tylko jedno pragnienie: wspomagać chrześcijan, którzy starają się żyć jak dzieci Boże. Jako najczulsza Matka, nieustannie prowadzi ich do Jezusa, aby idąc za Nim uczyli się pogłębiać swoją więź z Ojcem niebieskim. (Jan Paweł II)

Spotkanie przebiegało w miłej, pełnej wzajemnego zaufania i zrozumienia atmosferze. Przypominaliśmy sobie w rozmowach postać, życie i cierpienie Maryi Dziewicy Matki naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Śpiewem, wspólnie z muzykującą rodziną państwa Rudnickich (rodzina to: mama Sabina i tata Anatol, 5. córek - Joanna, Anna, Elżbieta, Maria i Weronika oraz 4. synów - Jan, Józef, Dominik i Stanisław.), modliliśmy się prosząc Maryję Królową Polski o przyjście naszej Ojczyźnie z pomocą. Świętego Jana Pawła II prosiliśmy o otworzenie oczu Polakom. O otworzenie oczu wszystkim polskim rodzinom. Prosiliśmy otwórz oczy polskim patriotom, pokaż, że są moce i siły, które mogą ocalić naszą Ojczyznę, nasze rodziny, naszą narodową świadomość i tożsamość.
Wspólnie z nami pod przewodnictwem ks. proboszcza Zygmunta Kokoszki modlili się wikariusze: ks. Paweł Kuriata i ks. Krzysztof Szydełko oraz ks. dr Arkadiusz Chwastyk.

"JESTEM PRZY TOBIE - PAMIĘTAM - CZUWAM"
 
Pod sztandarami Matki Boskiej Królowej Polski, na co dzień i od święta. Piknik ewangelizacyjny 12.07.2015. Pod sztandarami Matki Boskiej Królowej Polski, na co dzień i od święta. Piknik ewangelizacyjny 12.07.2015. Pod sztandarami Matki Boskiej Królowej Polski, na co dzień i od święta. Piknik ewangelizacyjny 12.07.2015. Pod sztandarami Matki Boskiej Królowej Polski, na co dzień i od święta. Piknik ewangelizacyjny 12.07.2015. Pod sztandarami Matki Boskiej Królowej Polski, na co dzień i od święta. Piknik ewangelizacyjny 12.07.2015.
Pod sztandarami Matki Boskiej Królowej Polski, na co dzień i od święta. Piknik ewangelizacyjny 12.07.2015. Pod sztandarami Matki Boskiej Królowej Polski, na co dzień i od święta. Piknik ewangelizacyjny 12.07.2015. Pod sztandarami Matki Boskiej Królowej Polski, na co dzień i od święta. Piknik ewangelizacyjny 12.07.2015. Pod sztandarami Matki Boskiej Królowej Polski, na co dzień i od święta. Piknik ewangelizacyjny 12.07.2015. Pod sztandarami Matki Boskiej Królowej Polski, na co dzień i od święta. Piknik ewangelizacyjny 12.07.2015.
Pod sztandarami Matki Boskiej Królowej Polski, na co dzień i od święta. Piknik ewangelizacyjny 12.07.2015. Pod sztandarami Matki Boskiej Królowej Polski, na co dzień i od święta. Piknik ewangelizacyjny 12.07.2015. Pod sztandarami Matki Boskiej Królowej Polski, na co dzień i od święta. Piknik ewangelizacyjny 12.07.2015. Pod sztandarami Matki Boskiej Królowej Polski, na co dzień i od święta. Piknik ewangelizacyjny 12.07.2015. Pod sztandarami Matki Boskiej Królowej Polski, na co dzień i od święta. Piknik ewangelizacyjny 12.07.2015.
Pod sztandarami Matki Boskiej Królowej Polski, na co dzień i od święta. Piknik ewangelizacyjny 12.07.2015. Pod sztandarami Matki Boskiej Królowej Polski, na co dzień i od święta. Piknik ewangelizacyjny 12.07.2015. Pod sztandarami Matki Boskiej Królowej Polski, na co dzień i od święta. Piknik ewangelizacyjny 12.07.2015. Pod sztandarami Matki Boskiej Królowej Polski, na co dzień i od święta. Piknik ewangelizacyjny 12.07.2015. Pod sztandarami Matki Boskiej Królowej Polski, na co dzień i od święta. Piknik ewangelizacyjny 12.07.2015.
Pod sztandarami Matki Boskiej Królowej Polski, na co dzień i od święta. Piknik ewangelizacyjny 12.07.2015. Pod sztandarami Matki Boskiej Królowej Polski, na co dzień i od święta. Piknik ewangelizacyjny 12.07.2015. Pod sztandarami Matki Boskiej Królowej Polski, na co dzień i od święta. Piknik ewangelizacyjny 12.07.2015. Pod sztandarami Matki Boskiej Królowej Polski, na co dzień i od święta. Piknik ewangelizacyjny 12.07.2015. Pod sztandarami Matki Boskiej Królowej Polski, na co dzień i od święta. Piknik ewangelizacyjny 12.07.2015.
Opracował Kazimierz M. Janeczko.
Fotografie Władysław Woźniak STF.
    1 | 2 następna strona >>