MBKRŚ.Strona główna

Informacje

Uroczystości

Wspólnota

Historia parafii

Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej


Kronika parafii

Linki

Intencje modlitewne

Liturgia na dzień
dzisiejszy
XII Piesza Pielgrzymka Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę - 09.08.2015.
„DLACZEGO STOICIE?”

Powyższe słowa anioła zaczerpnięte z czytania mszalnego na niedzielę Wniebowzięcia były głównym hasłem XII Pieszej Pielgrzymki Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę. Trwała ona w dniach 30, 31.07. - 9.08.2015 r.; w tych też dniach w parafiach diecezji miała miejsce duchowa pielgrzymka grupy 7.
Również w naszej parafii powstała taka dość liczna grupa modlitewnego i duchowego wsparcia piechurów.. Tworzące ją osoby spotykały się codziennie w godzinach wieczornych na Mszy św. i modlitwach, polecając Bogu i Maryi pieszych pątników. W ostatnim dniu pielgrzymki (9.08.br.) część z tych osób udała się autokarem na Jasną Górę, by u jej stóp spotkać się z piechurami, wspólnie pokłonić Matce Boskiej Częstochowskiej i uczestniczyć w finalnej Mszy św. pielgrzymów.
Duchowi pielgrzymi – choć fizycznie nieobecni na trasie pielgrzymki – bardzo są cenieni przez piechurów. Na Jasnej Górze wielokrotnie dano temu wyraz. Najpierw – spontaniczne „dziękujemy za modlitwę” można było usłyszeć przy spotkaniu z pieszymi pielgrzymami u stóp Jasnej Góry. Potem wiele bardzo ciepłych słów pod adresem grupy 7 padło z ust ojca duchownego pielgrzymki, przedstawiającego naszej Królowej Maryi podchodzące przed Jej oblicze kolejne grupy. Usłyszeć było można: Maryjo, w sercu niesiemy wszystkich duchowych pielgrzymów, którzy cały swój trud ofiarują Tobie. Odkrywamy w nich wielki dar, dar ludzi cierpiących i modlących się za nas. Są dla nas wielkim skarbem. Maryjo, przyjmij ich cierpienie, krzyże, samotność, intencje i spraw, Matko, by doświadczali Twej matczynej troski i obecności, ale i by poczuli, że są w naszej wielkiej rodzinie. W ich intencjach wołamy: „Pod Twoją obronę...”.
Duchowi pielgrzymi otoczeni zostali modlitwą podczas Mszy św. w modlitwie wiernych, przypomniani w mowie ks. bp. Ignacego Deca i in. Ordynariusz naszej diecezji był głównym celebransem i kaznodzieją podczas kończącej pielgrzymkę koncelebrowanej Mszy św., sprawowanej w Kaplicy Cudownego Obrazu przez wielu kapłanów. Wśród nich byli nasi księża: ks. prał. Zygmunt Kokoszka oraz ks. kan. Tadeusz Duda, którzy tę Eucharystię sprawowali w intencjach wypisanych na kartkach i przywiezionych na Jasną Górę, a składanych w parafii podczas modlitewnych spotkań wieczornych grupy 7.
W homilii wygłoszonej na Jasnej Górze ks. bp. I. Dec zaznaczył, że wszyscy jesteśmy życiowymi pielgrzymami, a ostatecznym celem dla każdego z nas jest wieczność. Naszym zadaniem życiowym jest wzrastanie i doskonalenie się w świętości, by cel ten osiągnąć. Gdy bywamy zniechęceni w tej pielgrzymce wiary, Bóg daje nam umocnienie: Słowa Prawdy (w Liturgii Słowa) i żywego Jezusa Chrystusa (w Liturgii Eucharystycznej). Dał nam też za Matkę Maryję, która troskliwie wciąż nam przypomina: „zróbcie wszystko, cokolwiek [Syn] wam powie”, a w objawieniach nawołuje: „odmawiajcie różaniec; czyńcie pokutę”.
Wobec duchowej kondycji świata i naszej słowa „dlaczego stoicie?” są bardzo wymowne, przynaglające do czynnego postępowania w wierze. Nie stójmy więc, ruszajmy... tam, gdzie dla nas przygotowanych jest mieszkań wiele, by nie zostały one puste.
 
XII Piesza Pielgrzymka Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę - 09.08.2015. XII Piesza Pielgrzymka Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę - 09.08.2015. XII Piesza Pielgrzymka Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę - 09.08.2015. XII Piesza Pielgrzymka Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę - 09.08.2015. XII Piesza Pielgrzymka Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę - 09.08.2015.
XII Piesza Pielgrzymka Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę - 09.08.2015. XII Piesza Pielgrzymka Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę - 09.08.2015. XII Piesza Pielgrzymka Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę - 09.08.2015. XII Piesza Pielgrzymka Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę - 09.08.2015. XII Piesza Pielgrzymka Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę - 09.08.2015.
XII Piesza Pielgrzymka Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę - 09.08.2015. XII Piesza Pielgrzymka Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę - 09.08.2015. XII Piesza Pielgrzymka Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę - 09.08.2015. XII Piesza Pielgrzymka Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę - 09.08.2015. XII Piesza Pielgrzymka Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę - 09.08.2015.
Tekst i fotografie Agnieszka Kotowska.