MBKRŚ.Strona główna

Informacje

Uroczystości

Wspólnota

Historia parafii

Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej


Kronika parafii

Linki

Intencje modlitewne

Liturgia na dzień
dzisiejszy
71. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego - uroczystości w Dzierżoniowie - 01.08.2015.
1 sierpnia wywołuje poczucie dumy i zobowiązania. W tym dniu Polacy udowadniają, że komunizm, umowa w Magdalence i przy Okrągłym Stole nie zabiły polskości i patriotyzmu.

„Powstanie to data, która powinna się wbić w świadomość Polaków. Wszyscy, niezależnie gdzie mieszkamy, powinniśmy pamiętać o bohaterach, czcić bohaterów, pokazywać ich heroizm, mówić o Powstaniu, pokazywać, co Powstańcy zrobili dla Polski, dla nas wszystkich, dlatego, by Polska była wolna, żeby następne pokolenia, mogły się cieszyć wolnością, być dumnymi, że jesteśmy Polakami” - powiedziała Beata Szydło, kandydatka PiS na premiera, odwiedzając Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie złożyła kwiaty pod tablicą poświęconą śp. Lechowi Kaczyńskiemu.

W kazaniu 4 października 1961 r. kard. Stefan Wyszyński mówił: [...] Straszne to były dni, ale jakże wspaniałe. Okryły stolicę narodu, który chciał być wolny, nową chwałą. Naród - przez synów swoich walczących w Warszawie - zaświadczył, że pragnie wolności i ma do niej prawo. [...]

1. sierpnia o godz. 17.00 w Dzierżoniowie rozległ się głos syreny. Był to jednocześnie sygnał do rozpoczęcia uroczystych obchodów 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zgromadzeni przy Pomniku Losów Ojczyzny przedstawiciele Klubu Gazety Polskiej Dzierżoniów II, PiS, Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Dzierżoniów, samorządu miasta, środowisk patriotycznych oraz mieszkańcy miasta, minutą ciszy uczcili poległych powstańców. Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego w hołdzie powstańcom złożono kwiaty i zapalono znicze. Wartę honorową wystawili strzelcy Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej Podobwodu Dzierżoniów-Świdnica i Grupa Rekonstrukcji Historycznej 58 Pułku Piechoty oraz Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Koło Miejskie w Dzierżoniowie im. 1 Korpusu Pancernego. Uroczystości zakończyły się mszą św. w intencji walczących i poległych w Powstaniu Warszawskim sprawowaną w kościele pw. Św. Jerzego. Również 2 sierpnia w parafii pw. Królowej Różańca Św. na każdej mszy św. modliliśmy się w intencji powstańców.

W 71. rocznicę Powstania Warszawskiego oddawaliśmy hołd bohaterskim powstańcom, pamiętamy również o niemieckich zbrodniach. Pamiętamy o bezwzględnych niemieckich żołdakach, którzy mordowali rannych, gwałcili i rozstrzeliwali sanitariuszki, ludność cywilną i dzieci. W powstaniu poległo około 16.000 powstańców i około 150.000 ludności cywilnej. Tysiące osób zostało rannych. Około 650.000 ludności cywilnej zostało wywiezione z Warszawy do obozu przejściowego w Pruszkowie, a stamtąd 150.000 osób do przymusowej pracy w Niemczech a 50.000 do obozów koncentracyjnych. Wydarzenia te nie mogą zostać zapomniane dopóty, dopóki będzie żył ostatni Polak. Naszym obowiązkiem jest również, by w sztafecie pokoleń przekazywać pamięć i o tym, co działo się 1 sierpnia. Musimy mówić o Powstaniu, patriotyzmie, pokazywać, jak patriotyzm budować. Jestem przekonany, że wspólnota i budowanie sztafety pokoleń jest obowiązkiem nas wszystkich.
Cześć i chwała powstańcom za to, że oddali życie za wolną Polskę!
 
71. rocznica Powstania Warszawskiego. Uroczystości w Dzierżoniowie - 01.08.2015. 71. rocznica Powstania Warszawskiego. Uroczystości w Dzierżoniowie - 01.08.2015. 71. rocznica Powstania Warszawskiego. Uroczystości w Dzierżoniowie - 01.08.2015. 71. rocznica Powstania Warszawskiego. Uroczystości w Dzierżoniowie - 01.08.2015. 71. rocznica Powstania Warszawskiego. Uroczystości w Dzierżoniowie - 01.08.2015.
71. rocznica Powstania Warszawskiego. Uroczystości w Dzierżoniowie - 01.08.2015. 71. rocznica Powstania Warszawskiego. Uroczystości w Dzierżoniowie - 01.08.2015. 71. rocznica Powstania Warszawskiego. Uroczystości w Dzierżoniowie - 01.08.2015. 71. rocznica Powstania Warszawskiego. Uroczystości w Dzierżoniowie - 01.08.2015. 71. rocznica Powstania Warszawskiego. Uroczystości w Dzierżoniowie - 01.08.2015.
71. rocznica Powstania Warszawskiego. Uroczystości w Dzierżoniowie - 01.08.2015. 71. rocznica Powstania Warszawskiego. Uroczystości w Dzierżoniowie - 01.08.2015. 71. rocznica Powstania Warszawskiego. Uroczystości w Dzierżoniowie - 01.08.2015. 71. rocznica Powstania Warszawskiego. Uroczystości w Dzierżoniowie - 01.08.2015. 71. rocznica Powstania Warszawskiego. Uroczystości w Dzierżoniowie - 01.08.2015.
71. rocznica Powstania Warszawskiego. Uroczystości w Dzierżoniowie - 01.08.2015. 71. rocznica Powstania Warszawskiego. Uroczystości w Dzierżoniowie - 01.08.2015. 71. rocznica Powstania Warszawskiego. Uroczystości w Dzierżoniowie - 01.08.2015. 71. rocznica Powstania Warszawskiego. Uroczystości w Dzierżoniowie - 01.08.2015. 71. rocznica Powstania Warszawskiego. Uroczystości w Dzierżoniowie - 01.08.2015.
71. rocznica Powstania Warszawskiego. Uroczystości w Dzierżoniowie - 01.08.2015. 71. rocznica Powstania Warszawskiego. Uroczystości w Dzierżoniowie - 01.08.2015. 71. rocznica Powstania Warszawskiego. Uroczystości w Dzierżoniowie - 01.08.2015. 71. rocznica Powstania Warszawskiego. Uroczystości w Dzierżoniowie - 01.08.2015. 71. rocznica Powstania Warszawskiego. Uroczystości w Dzierżoniowie - 01.08.2015.
Tekst i fotografie Kazimierz M. Janeczko
oraz Jarosław Dąbrowski STF.