MBKRŚ.Strona główna

Informacje

Uroczystości

Wspólnota

Historia parafii

Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej


Galerie

Linki

Intencje modlitewne
PIELGRZYMKA CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA DO MATKI BOŻEJ STRAŻNICZKI WIARY - 04.10.2014.
W pierwszą sobotę października w Bardzie, w sanktuarium MB Strażniczki Wiary miała miejsce doroczna, czwarta już, diecezjalna pielgrzymka członków Żywego Różańca. Przybyły na nią grupy z ok. 80. parafii naszej diecezji (łącznie ok.2000 pielgrzymów oraz duża grupa księży).
Po powitaniu przez gospodarza miejsca oraz przez odpowiedzialnego za organizację pielgrzymki kapłana i zawiązaniu wspólnoty, pielgrzymi wysłuchali dwóch konferencji działaczy organizacji pro-live (jednej medialnej, drugiej na żywo). Po nich przyszedł czas na Eucharystię.
Uroczystej Mszy św. w bardzo licznej koncelebrze przewodniczył ks. bp Ignacy Dec, który również do zebranych skierował Słowo Boże. Po Eucharystii i krótkiej przerwie wszyscy udali się na dróżki różańcowe podążając za niesioną cudowną figurką MB Bardzkiej i odmawiając różaniec. Intencje ogólne Mszy św. i modlitw obejmowały kondycję religijną rodzin, pokój w świecie, obronę cywilizacji łacińskiej w Europie, najbliższy synod biskupów, sprawy diecezji w roku jej dziesięciolecia, obfite i dobre owoce peregrynacji figury MB Fatimskiej w diecezji i wszystkie intencje osobiste, z którymi pielgrzymi przybyli do Barda. Ostatnim punktem pielgrzymki była Koronka do Bożego Miłosierdzia i błogosławieństwo biskupie udzielone pielgrzymom.
Gdy pielgrzymi opuszczali sanktuarium, w jego progi wchodzili piesi pielgrzymi podążający z Dzierżoniowa do Barda w epilogu XI PPŚ na Jasną Górę.
Z naszej parafii do Barda również udała się autokarowa pielgrzymka Żywego Różańca pod przewodnictwem naszego ks. Pawła Kuriaty. Ks. Paweł, jako diecezjalny moderator Żywego Różańca, był też odpowiedzialnym za przebieg całości pielgrzymki w Bardzie. Oprócz inicjowanych modlitw i śpiewu w autokarze, prowadził rozważania różańcowe podczas procesji i śpiew pieśni, a także kierował całością wydarzenia. Nasi parafianie natomiast mieli honor powitać, a potem podziękować ks. bp. I. Decowi za przewodniczenie pielgrzymce i pokrzepiające słowa homilii, animowali modlitwę wiernych, a także mieli przywilej niesienia figurki MB Strażniczki Wiary na pierwszym etapie procesji.
Do MB Strażniczki Wiary pielgrzymowały już pokolenia przed nami. „Nigdy nie wracali stamtąd z próżnymi rękami, ale zawsze wracali duchowo ubogaceni”. My, uczestnicząc w tegorocznej pielgrzymce, włączyliśmy się w tę sztafetę pokoleń ludzi bogatszych duchowo.

Nie przeszkadzaj tym, którzy rozmawiają z Bogiem.

 
ŻYWY RÓŻANIEC BARDO 4.10.14. ŻYWY RÓŻANIEC BARDO 4.10.14. ŻYWY RÓŻANIEC BARDO 4.10.14. ŻYWY RÓŻANIEC BARDO 4.10.14. ŻYWY RÓŻANIEC BARDO 4.10.14.
ŻYWY RÓŻANIEC BARDO 4.10.14. ŻYWY RÓŻANIEC BARDO 4.10.14. ŻYWY RÓŻANIEC BARDO 4.10.14. ŻYWY RÓŻANIEC BARDO 4.10.14. ŻYWY RÓŻANIEC BARDO 4.10.14.
ŻYWY RÓŻANIEC BARDO 4.10.14. ŻYWY RÓŻANIEC BARDO 4.10.14. ŻYWY RÓŻANIEC BARDO 4.10.14. ŻYWY RÓŻANIEC BARDO 4.10.14. ŻYWY RÓŻANIEC BARDO 4.10.14.
ŻYWY RÓŻANIEC BARDO 4.10.14. ŻYWY RÓŻANIEC BARDO 4.10.14. ŻYWY RÓŻANIEC BARDO 4.10.14. ŻYWY RÓŻANIEC BARDO 4.10.14. ŻYWY RÓŻANIEC BARDO 4.10.14.
ŻYWY RÓŻANIEC BARDO 4.10.14. ŻYWY RÓŻANIEC BARDO 4.10.14. ŻYWY RÓŻANIEC BARDO 4.10.14. ŻYWY RÓŻANIEC BARDO 4.10.14. ŻYWY RÓŻANIEC BARDO 4.10.14.
ŻYWY RÓŻANIEC BARDO 4.10.14. ŻYWY RÓŻANIEC BARDO 4.10.14. ŻYWY RÓŻANIEC BARDO 4.10.14. ŻYWY RÓŻANIEC BARDO 4.10.14. ŻYWY RÓŻANIEC BARDO 4.10.14.
ŻYWY RÓŻANIEC BARDO 4.10.14. ŻYWY RÓŻANIEC BARDO 4.10.14. ŻYWY RÓŻANIEC BARDO 4.10.14. ŻYWY RÓŻANIEC BARDO 4.10.14. ŻYWY RÓŻANIEC BARDO 4.10.14.
ŻYWY RÓŻANIEC BARDO 4.10.14. ŻYWY RÓŻANIEC BARDO 4.10.14. ŻYWY RÓŻANIEC BARDO 4.10.14. ŻYWY RÓŻANIEC BARDO 4.10.14. ŻYWY RÓŻANIEC BARDO 4.10.14.
Tekst i fotografie Agnieszka Kotowska