MBKRŚ.Strona główna

Informacje

Uroczystości

Wspólnota

Historia parafii

Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej


Galerie

Linki

Intencje modlitewne
WIĘCEJ JEST RADOŚCI W DAWANIU NIŻ W BRANIU
„Bycie wolontariuszem, to przede wszystkim obecność”
W poniedziałek 13.10. br. w Zespole Szkół nr 1 w Dzierżoniowie miało miejsce niecodzienne spotkanie. Do młodzieży z grupy „Wolontariusze Radiobudy” przybyła osoba, która od kilku lat prowadzi wolontariat o dużym zasięgu terytorialnym, koordynuje jego działania, organizuje misyjne wyjazdy wolontariuszy świeckich do 11. krajów w różnych stronach świata.
Salwatorianin ks. Paweł Fiącek - to on był gościem i prelegentem na spotkaniu - szeroko opowiedział o swoich doświadczeniach w bezinteresownej pracy na rzecz innych osób, szczególnie tych opuszczonych, bardzo wymagających szeroko rozumianej pomocy. Początkujący młodzi wolontariusze szkolni mogli od praktyka dowiedzieć się o koniecznych przygotowaniach i formacji osób ubiegających się o wyjazd na misje. Są to całoroczne starania obejmujące szkolenia, warsztaty, spotkania regionalne, spotkania ogólnopolskie i duży nakład pracy własnej. Misyjna rzeczywistość nie jest wcale łatwa i niesie z sobą pewne ryzyko. Przede wszystkim to życie w zupełnie odmiennych od naszych, zdecydowanie skromniejszych warunkach bytowania, spotkanie z inną kulturą i obyczajami, narażenie się na niewygody, niezrozumienie, tęsknotę za bliskimi. Choć nawet najskromniejsza praca misyjna jest pięknym i bardzo pożądanym dziełem, to jednocześnie jest ciężką pracą, w której trzeba zapomnieć o własnym ego, szukaniu poklasku i czołobitności. „Bez osobistego odniesienia do Boga nikt nie spełni misji we właściwym tego słowa znaczeniu”.
Ks. Paweł (sam spędził rok w Tanzanii) realistycznie, bez upiększania i bez straszenia opowiadał o charakterze prac wykonywanych przez wolontariuszy misyjnych i warunkach bytowych. Uczulał, że bycie wolontariuszem to codzienność, nie akcyjność. Szczególnie to ważne w przypadku wolontariuszy pracujących na rzecz ludzi, bez względu na ich wiek, status społeczny, rasę, kraj. „Bycie wolontariuszem, to przede wszystkim obecność”, a w zachodzących relacjach obie strony są obdarowywane. Potrzebujący otrzymuje potwierdzenie swojego człowieczeństwa, swojej godności i sygnał „jesteś ważny”, a wolontariusz wzrasta we wrażliwości i dostrzeganiu potrzeb innych w swoim otoczeniu bliższym i dalszym. Dojrzewa w różnych wymiarach, a zdobyte doświadczenie rzutuje na dalszy rozwój „w uczciwym, rzetelnym traktowaniu swoich powinności człowieka, obywatela i chrześcijanina. Bo misja to nie tylko posłanie tu czy tam, krótsze lub dłuższe. Wszak całe życie jest misją!”.”Wolontariat jest czymś niesamowitym i nie do opisania. Mam wrażenie, że więcej się nauczyłam i otrzymałam od ludzi, których dane mi było spotkać, niż sama im ofiarowałam” - to konstatacja jednej z uczestniczek wyjazdów misyjnych.
Pod koniec spotkania, niejako w podsumowaniu przekazanych treści, zaprezentowany został film zrealizowany w Palestynie, w domu opieki dla starszych pań, gdzie pracowała jedna z osób Wolontariatu Misyjnego „Salvator”, którym ks. Paweł się opiekuje i kieruje. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali kartoniki z wydrukowanymi adresami internetowymi i telefonem do WMS; być może ktoś z uczniów zechce zaangażować się w jego prace, więc będzie miał ułatwiony kontakt. Szkolni wolontariusze zostali też zaproszeni do wzięcia udziału w kilkudniowym spotkaniu wolontariuszy misyjnych podczas długiego weekendu listopadowego.
Na pomyślną realizację małych i dużych zobowiązań wolontariuszy ks. Paweł udzielił błogosławieństwa Bożego. Na odchodne każdy uczestnik spotkania mógł zabrać ze sobą ilustrowaną kolorowymi zdjęciami książkę „Skok na głęboką wodę: przepis na wolontariusza misyjnego”, zawierającą świadectwa z pobytu wolontariuszy WMS na misjach w siedmiu krajach świata (z niej pochodzą cytaty przywołane w powyższym tekście). Kto miał życzenie, mógł tę książkę otrzymać z dedykacją i podpisem ks. Pawła.
Warto przypomnieć, że ks. Paweł jest absolwentem „Radiobudy” i członkiem wspólnoty parafialnej parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie.
Inicjatorem zrelacjonowanego powyżej spotkania była Genowefa Kotowska
- nauczyciel bibliotekarz w ZS nr 1.
„Dopóki żyje na świecie choćby jeden tylko człowiek,
który nie zna i nie kocha Jezusa Chrystusa Zbawiciela
Świata nie wolno Ci spocząć”
o. Franciszek Maria od Krzyża Jordan
Bycie wolontariuszem, to przede wszystkim obecność. Bycie wolontariuszem, to przede wszystkim obecność. Bycie wolontariuszem, to przede wszystkim obecność. Bycie wolontariuszem, to przede wszystkim obecność. Bycie wolontariuszem, to przede wszystkim obecność.
Bycie wolontariuszem, to przede wszystkim obecność.       Bycie wolontariuszem, to przede wszystkim obecność.
Tekst i foto: Genowefa Kotowska