MBKRŚ.Strona główna

Informacje

Uroczystości

Wspólnota

Historia parafii

Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej


Galerie

Linki

Intencje modlitewne
"NÓŻ W PLECY" - 17.09.1939 r.
W 75. rocznicę zbrojnej napaści Rosji na Polskę w Dzierżoniowie odbyły się uroczystości upamiętniające agresję, o której historycy mówią krótko: „Rosjanie wbili Polsce nóż w plecy”. Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. w kościele pw. Maryi Matki Kościoła, której przewodniczył ks. Jarosław Leśniak. Do licznie zgromadzonych mieszkańców, przedstawicieli samorządu lokalnego, przedstawicieli środowisk sybirackich, kombatanckich, placówek oświatowych, klubów, stowarzyszeń i ugrupowań politycznych ksiądz Jarosław skierował słowa homilii w której nawiązał do agresji Rosji na Polskę w 1939 roku. Po Eucharystii zgromadzeni przeszli na czele z orkiestrą dętą i pocztami sztandarowymi na Rondo Żołnierzy Wyklętych, gdzie Burmistrz Marek Piorun i Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Wiczkowski odsłonili tablicę, która upamiętnia powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne - niepodległościowy ruch partyzancki stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Na tablicy wypisano:

1 marca -
Narodowy Dzień Pamięci
"Żołnierzy Wyklętych"

NIEZŁOMNYM I BOHATERSKIM
"ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM",
KTÓRZY WALCZYLI O WOLNOŚĆ
I NIEZAWISŁOŚĆ NARODU POLSKIEGO
PRZECIW SOWIECKIEJ AGRESJI
I NARZUCONEMU
KOMUNISTYCZNEMU REŻIMOWI.

1944 - 2014 MIESZKAŃCY DZIERŻONIOWA

Następnie uczestnicy pochodu przemaszerowali pod Pomnik Pamięci Losów Ojczyzny na Skwerze Solidarności, gdzie odśpiewano hymn państwowy, wygłoszono okolicznościowe przemówienia i złożono kwiaty. Wiązanki kwiatów między innymi złożyli: przedstawiciele samorządów, dzierżoniowskiego duchowieństwa, kombatantów, placówek oświatowych, Klubu Gazety Polskiej Dzierżoniów II, Prawa i Sprawiedliwości oraz Ruchu Społecznego im. Lecha Kaczyńskiego.
 
75. rocznica Rosyjskiej napaści na Polskę - 17.09.1939 r. 75. rocznica Rosyjskiej napaści na Polskę - 17.09.1939 r. 75. rocznica Rosyjskiej napaści na Polskę - 17.09.1939 r. 75. rocznica Rosyjskiej napaści na Polskę - 17.09.1939 r. 75. rocznica Rosyjskiej napaści na Polskę - 17.09.1939 r.
75. rocznica Rosyjskiej napaści na Polskę - 17.09.1939 r. 75. rocznica Rosyjskiej napaści na Polskę - 17.09.1939 r. 75. rocznica Rosyjskiej napaści na Polskę - 17.09.1939 r. 75. rocznica Rosyjskiej napaści na Polskę - 17.09.1939 r. 75. rocznica Rosyjskiej napaści na Polskę - 17.09.1939 r.
75. rocznica Rosyjskiej napaści na Polskę - 17.09.1939 r. 75. rocznica Rosyjskiej napaści na Polskę - 17.09.1939 r. 75. rocznica Rosyjskiej napaści na Polskę - 17.09.1939 r. 75. rocznica Rosyjskiej napaści na Polskę - 17.09.1939 r. 75. rocznica Rosyjskiej napaści na Polskę - 17.09.1939 r.
75. rocznica Rosyjskiej napaści na Polskę - 17.09.1939 r. 75. rocznica Rosyjskiej napaści na Polskę - 17.09.1939 r. 75. rocznica Rosyjskiej napaści na Polskę - 17.09.1939 r. 75. rocznica Rosyjskiej napaści na Polskę - 17.09.1939 r. 75. rocznica Rosyjskiej napaści na Polskę - 17.09.1939 r.
75. rocznica Rosyjskiej napaści na Polskę - 17.09.1939 r. 75. rocznica Rosyjskiej napaści na Polskę - 17.09.1939 r. 75. rocznica Rosyjskiej napaści na Polskę - 17.09.1939 r. 75. rocznica Rosyjskiej napaści na Polskę - 17.09.1939 r. 75. rocznica Rosyjskiej napaści na Polskę - 17.09.1939 r.
75. rocznica Rosyjskiej napaści na Polskę - 17.09.1939 r. 75. rocznica Rosyjskiej napaści na Polskę - 17.09.1939 r. 75. rocznica Rosyjskiej napaści na Polskę - 17.09.1939 r. 75. rocznica Rosyjskiej napaści na Polskę - 17.09.1939 r. 75. rocznica Rosyjskiej napaści na Polskę - 17.09.1939 r.
75. rocznica Rosyjskiej napaści na Polskę - 17.09.1939 r. 75. rocznica Rosyjskiej napaści na Polskę - 17.09.1939 r. 75. rocznica Rosyjskiej napaści na Polskę - 17.09.1939 r. 75. rocznica Rosyjskiej napaści na Polskę - 17.09.1939 r. 75. rocznica Rosyjskiej napaści na Polskę - 17.09.1939 r.
75. rocznica Rosyjskiej napaści na Polskę - 17.09.1939 r. 75. rocznica Rosyjskiej napaści na Polskę - 17.09.1939 r. 75. rocznica Rosyjskiej napaści na Polskę - 17.09.1939 r. 75. rocznica Rosyjskiej napaści na Polskę - 17.09.1939 r. 75. rocznica Rosyjskiej napaści na Polskę - 17.09.1939 r.
75. rocznica Rosyjskiej napaści na Polskę - 17.09.1939 r. 75. rocznica Rosyjskiej napaści na Polskę - 17.09.1939 r. 75. rocznica Rosyjskiej napaści na Polskę - 17.09.1939 r. 75. rocznica Rosyjskiej napaści na Polskę - 17.09.1939 r. 75. rocznica Rosyjskiej napaści na Polskę - 17.09.1939 r.
Fotografie Kazimierz M. Janeczko
i Władysław Woźniak