Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Królowej Różańca Świętego
Wzgórze Ojca Świętego Jana Pawła II 58-200 Dzierżoniów
tel. 074-832-31-21
Konto - BS Dzierżoniów 81952700070033941620000001
e-mail:
dzierzoniow.kr@gmail.com


LIST OTWARTY DO BISKUPÓW EPISKOPATU POLSKI >>

 
Ksiądz Zygmunt Kokoszka

Moje kapłańskie posługiwanie w Dzierżoniowie rozpoczęło się w lipcu 1989 r. Na podstawie obserwacji tej wspólnoty mogę stwierdzić, że mimo wielkich wpływów propagandy ateistycznej ludzie nie dali się zwieść i zdecydowanie wybrali Boga. Dzisiaj z satysfakcją zauważam, że coraz więcej ludzi pojawia się na Mszach św. w naszym kościele parafialnym. Mimo że nowa świątynia jest bardzo obszerna, w niedziele, aby zająć miejsce w ławkach, trzeba przyjść przynajmniej pół godziny przed rozpoczęciem Eucharystii! Stale rośnie także ilość rodzin przyjmujących wizytę duszpasterską po kolędzie. Często zdarza się, że osoby po wielu latach życia w związkach nie sakramentalnych postanawiają w końcu uregulować sprawy z Bogiem i Kościołem.
Jestem przekonany, że taki stan rzeczy to między innymi efekt ofiarnej pracy kapłanów posługujących tu wcześniej i obecnie. Dzisiaj zbieramy owoce ich poświęcenia i trudu kapłańskiego. Postawa tutejszych mieszkańców potwierdza prawdę o tym, że tak naprawdę jedyną trwałą wartością jest Bóg.
Parafia Królowej Różańca Świętego liczy około 12500 mieszkańców, w tym około 11000 wiernych, mieszkających w czterech osiedlach: Jasnym, Błękitnym, Różanym i Młodych. Jest typową wspólnotą wspólnot. Za księdzem Janem Kruciną można powiedzieć, że "chociaż wiara jest osobowym spotkaniem człowieka z Bogiem, nie dokonuje się w izolacji. Chociaż dotyczy wyłącznie jednostek, nie jest sprawą prywatną, gdyż dojrzewa w obrębie wspólnoty".

Ks. Zygmunt Kokoszka proboszcz

Gender - destrukcja relacji...

„Kościół jednoznacznie opowiada się przeciw dyskryminacji ze względu na płeć, ale równocześnie dostrzega niebezpieczeństwo niwelowania wartości płci” – piszą biskupi w liście pasterskim. Apelują w nim do rodzin i ludzi dobrej woli o odważne działania.

Co roku tuż po Bożym Narodzeniu obchodzona jest Niedziela Świętej Rodziny. Biskupi przygotowują list pasterski, w którym podejmują refleksję na temat zadań i kondycji rodziny, a także wyzwań, które przed nią stoją. Na niedzielę 29 grudnia 2013 r. został przygotowany list dotyczący gender. „Wobec nasilających się ataków tej ideologii skierowanych na różne obszary życia rodzinnego i społecznego czujemy się przynagleni, by z jednej strony stanowczo i jednoznacznie wypowiedzieć się w obronie chrześcijańskiej rodziny, fundamentalnych wartości, które ją chronią, a z drugiej przestrzec przed zagrożeniami płynącymi z propagowania nowego typu form życia rodzinnego” – wyjaśniają wybór tematu hierarchowie.

„Genderyzm promuje zasady całkowicie sprzeczne z rzeczywistością i integralnym pojmowaniem natury człowieka” – podkreślają biskupi. Według tej ideologii człowiek może siebie w dobrowolny sposób określać: czy jest mężczyzną czy kobietą, może też dowolnie wybierać własną orientację seksualną. „To dobrowolne samookreślenie, które nie musi być czymś jednorazowym, ma prowadzić do tego, by społeczeństwo zaakceptowało prawo do zakładania nowego typu rodzin, na przykład zbudowanych na związkach o charakterze homoseksualnym” – czytamy w liście. Biskupi dodają, że próba zrównania różnego typu związków jest poważnym osłabieniem małżeństwa i rodziny.

Episkopat uwrażliwia, że ideologia gender bez wiedzy społeczeństwa i zgody Polaków od wielu miesięcy wprowadzana jest w różne struktury życia społecznego: edukację, służbę zdrowia, działalność placówek kulturalno-oświatowych i organizacji pozarządowych. W przekazach części mediów gender jest ukazywane pozytywnie: jako przeciwdziałanie przemocy oraz dążenie do równouprawnienia. Tymczasem trzeba zauważyć jak groźne dla życia społecznego jest twierdzenie, że płeć biologiczna nie ma żadnego istotnego znaczenia. „Kościół jednoznacznie opowiada się przeciw dyskryminacji ze względu na płeć, ale równocześnie dostrzega niebezpieczeństwo niwelowania wartości płci” – czytamy. „Człowiek o niepewnej tożsamości płciowej nie jest w stanie odkryć i wypełnić zadań stojących przed nim zarówno w życiu małżeńsko-rodzinnym, jak i społeczno-zawodowym”.

List biskupów >>

 FRANCISZEK NIEZWYKLE MOCNO

Franciszek 

Do skandali w Kościele dochodzi, gdy nie ma żywej relacji z Bogiem i Jego Słowem. A wtedy zepsuci kapłani, zamiast dawać chleb życia, dają zatrute jedzenie ludowi Bożemu – mówił Ojciec święty.
W ten sposób Papież komentował pierwsze czytanie i psalm z dzisiejszej liturgii, gdzie słyszymy o srogiej klęsce Izraelitów w starciu z Filistynami, mimo użycia przez tych pierwszych Arki Przymierza jako swoistej „cudownej broni”. Jak zauważył Franciszek, stosowanie magicznych sztuczek nie pomaga, gdy w głębi brak jest wiary w Boga.
„Ten fragment Pisma Świętego każe nam pomyśleć, jaki jest nasz stosunek do Boga, do Słowa Bożego – mówił Ojciec Święty. – Czy to relacja formalna, na dystans? Czy też Słowo Boże trafia do naszego serca, przemienia je? Ma ono tę moc, czy też nie? Czy może jest formalną relacją i załatwione, a serce pozostaje zamknięte na to Słowo? Tu przychodzi na myśl tak wiele klęsk Kościoła i ludu Bożego, do których dochodzi po prostu dlatego, że nie słyszy się Pana, nie szuka się Go, nie pozwala się Mu znaleźć! A potem tragedia i modlitwa, jak ta: «Panie, co się stało? Wystawiłeś nas na wzgardę sąsiadów, na śmiech otoczenia, na urągowisko. Uczyniłeś nas przysłowiem wśród pogan, głowami potrząsają nad nami ludy»”.
Na koniec swej homilii Franciszek objął myślą lud Boży: [...]
„Biedni ludzie! Biedni ludzie! Nie dajemy im do jedzenia chleba życia; w tych przypadkach nie dajemy im do spożycia prawdy! A zamiast tego karmimy ich niejednokrotnie zatrutymi potrawami! «Ocknij się! Dlaczego śpisz, Panie?». Taka niech będzie nasza modlitwa! «Przebudź się! Nie odrzucaj nas na zawsze! Dlaczego ukrywasz Twoje oblicze? Zapominasz o naszej nędzy i ucisku?». Prośmy Pana, byśmy nigdy nie zapominali o Słowie Bożym, które jest żywe, by przenikało nasze serca i byśmy nigdy nie zapominali o świętym ludzie wiernym, który pragnie od nas mocnego pokarmu!”.
Całość >>

STOP ABORCJI!
eugenicy.pl 
Wiele państw starożytnych traktowało niepełnosprawnych źle, a często odmawiało im prawa do życia. Moralność chrześcijańska, ze swą szczególną wrażliwością na drugiego człowieka, stała się fundamentem naszej cywilizacji. Odżywające w XX wieku ideologie pogańskie, nazizm i komunizm, głosiły pogardę dla słabych, odmawiając im prawa do życia. Hitlerowcy zaczęli od mordowania chorych psychicznie i inwalidów, aby następnie rozpalić pożogę wojenną w całej Europie. Dzisiejsi ideolodzy obłudnie mówią o równości i tolerancji, a jednocześnie zachęcają do zabijania niepełnosprawnych przed, narodzeniem. Od każdego z nas zależy, czy w kolejnym Sejmie więcej będzie ludzie sumienia, czy obłudników.

Więcej na eugenicy.pl >>

Marsz Dla Życia i Rodziny 02.06.2013.


VI  Festyn Parafialny:
Część 1
Część 2.

 Proszę o zapoznanie się z Apelem Biskupa Świdnickiego w sprawie TV Trwam.

INFORMACJE

Ogłoszenia na święto Ofiarowania Pańskiego.

1. Wszystkim dobrodziejom składamy serdeczne "Bóg zapłać" za składane ofiary, w tym na ogrzewanie i sprzątanie.
2. W I środę miesiąca, 5 lutego, zmiana tajemnic różańcowych o godz. 17.30, następnie modlitwa różańcowa i nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
3. W I czwartek miesiąca, 6 lutego, adoracja Najświętszego Sakramentu i okazji do spowiedzi od godz. 17.30. Po Mszy wieczornej spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Seminarium naszej diecezji
4. W I piątek miesiąca, 7 lutego, adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00, która rozpocznie się koronką do Miłosierdzia Bożego. Okazja do spowiedzi od godz. 17.00.
5. W czwartek, 6 lutego, o godz. 19.15 obowiązkowe spotkanie uczniów klas III gimnazjum, którzy w tym roku przystąpią do sakramentu bierzmowania.
6. Nauki przedmałżeńskie rozpoczną się w marcu, po zakończeniu ferii zimowych.

OFIAROWANIE PAŃSKIE (02.02.2014)
Ofiarowanie Panskie. 
2 lutego Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. Czyni to na pamiątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa ich pierworodnego syna, Jezusa, w świątyni jerozolimskiej.
W polskiej tradycji jest to też święto Matki Bożej Gromnicznej. 2 lutego przypada także Dzień Życia Konsekrowanego. Siostry i bracia zakonni, podobnie jak Jezus w świątyni Jerozolimskiej, ofiarowują swoje życie na wyłączną służbę Bogu.
Według Ewangelii Jezus, zgodnie z prawem żydowskim, jako pierworodny syn był ofiarowany Bogu w świątyni jerozolimskiej. Wtedy też starzec Symeon wypowiedział proroctwo nazywając Jezusa "światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela". Dlatego święto to jest bogate w symbolikę światła.[...]

Z ekai.pl >>

ORSZAK TRZECH KRÓLI (06.01.2014).
Niedziela Świętej Rodziny. 

Orszak Trzech Króli po raz drugi przeszedł 6 stycznia 2014 roku ulicami Dzierżoniowa. Wyruszył o godz. 15.00 z placu przy kościele p.w. Maryi Matki Kościoła, na którym znajduje się pomnik bł. Jana Pawła II, po wspólnie odmówionej, pod przewodnictwem ks. proboszcza Jarosława Leśniaka, Koronce do Bożego Miłosierdzia. W kościele przedstawione zostały scenki, tzw. mansjony, na których oglądaliśmy: DWÓR KRÓLA HERODA przygotowany przez uczniów Gimnazjum nr 1, REPUBLIKA PRZYJEMNOŚCI w wykonaniu uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego, ANIOŁ BOŻY przygotowany przez uczniów Zespół Szkół Sióstr Salezjanek, WALKA DOBREGO ZE ZŁEM przygotowana i wykonana przez uczniów Zespół Gimnazjów nr 3 oraz SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ z udziałem Świętej Rodziny. Orszak Trzech Króli stanowił bezpośrednie nawiązanie do tradycji wystawiania jasełek ulicznych. Prowadziła go Gwiazda Betlejemska, za którą podążali Trzej Królowie symbolizujący trzy kontynenty - Europę, Azję i Afrykę. W ich role wcielili się: Marek Piorun - burmistrz Dzierżoniowa, Marek Chmielewski - wójt gminy Dzierżoniów oraz Tomasz Ligięza - właściciel wydawnictwa Edytor. Podążali pieszo, w bogatych szatach i nakryciach głowy. Świtę stanowiły setki dzieci ubranych w kolorowe stroje świadczące o przynależności do jednego z trzech króli. Orszak dotarł do stajenki usytuowanej w Rynku, by nawiedzić Świętą Rodzinę i złożyć dary Dzieciątku. Rolę Świętej Marii zagrała pani Agnieszka Szczepańska-Nosko, Świętego Józefa pan Ernest Nosko a dzieciątka Jezus ich córeczka Lila Maria. Tam też odbył się koncert kolęd w wykonaniu uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego. Orszaki Trzech Króli przygotowali: Orszak Króla Europejskiego (kolor czerwony) - Szkoła Podstawowa nr 3, Orszak Króla Azjatyckiego (kolor zielony) - Szkoła Podstawowa nr 9 i Orszak Króla Afrykańskiego (kolor niebieski) - Szkoła Podstawowa nr 5 w Dzierżoniowie.

Relacje filmowe:

Orszak 2014 cz.1. >>
Orszak 2014 cz.2. >>
Relacja fotograficzna >>

   JP II - Bardzo ważne, patriotyczne słowa.

Proszę wysłuchać słów bł. Jana Pawła II >>

Święty Boże Ojczyzno ma Czarna Madonna Andrzej Dziubek (De Press) - Suplikacja "Święty Boże"

Pieśń Konfederatów Barskich - De Press, Pogarda


Jan Pietrzak - Nielegalne kwiaty, zakazany krzyżCzarna Madonna
Promyczki Dobra

Ostatni list Bóg Ojczyzna... Patriotyzm

Ostatni list (Katyń) Lech Makowiecki

"HONOR I GNIEW" - Lech Makowiecki & ZAYAZD

PATRIOTYZM - Lech Makowiecki


Reduta Dobrego imienia Polski.


new new 
233 posłów poparło prawo do zabijania niepełnosprawnych dzieci przed narodzeniem. Polacy powinni dowiedzieć się, kim są ludzie dopuszczający zabijanie dzieci z Zespołem Downa.
Tak głosowali posłowie z Dzierżoniowa:
Poseł Szymiec-Raczyńska Halina poparła prawo do zabijania - więcej >> 
Poseł Tomasz Smolarz poparł prawo do zabijania - więcej >> 

14.07.2013.

Uroczystości w Dzierżoniowie z okazji 70. rocznicy ludobójstwa Polaków na Wołyniu 1943 roku dokonanego przez nacjonalistów Ukraińskich.
RELACJA FOTOGRAFICZNA Z UROCZYSTOŚCI.

Rekonstrukcja Rzezi Wołyńskiej w Radymnie - Całość (20.07.2013).

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski o pacyfikacji Radwanowic...

OD IDEOLOGII DO LUDOBÓJSTWA W 70. rocznicę "rzezi wołyńskiej"

ORSZAK TRZECH KRÓLI 2014 >>
Jubileuszowe Misje św. 2013 - Droga Krzyżowa >>

Zapamiętać...

„Byli odważni, choć wielu brakowało odwagi, byli honorowi, wśród tych bez honoru, służyli Polsce, kiedy wielu służyło tylko sobie. Byli wierni zasadom, w świecie pełnym zdrady. Oni czekają na prawdę, jesteśmy im to winni”
 

Błogosławiony

Zakończyła się msza beatyfikacyjna naszego Ojca Świętego Jana Pawła II. We mszy na placu świętego Piotra w niedzielę, podczas której Benedykt XVI ogłosił Jana Pawła II błogosławionym, uczestniczyło ponad milion ludzi, w tym kilkadziesiąt tysięcy Polaków.

O godzinie 10.37 Benedykt XVI wygłosił po łacinie formułę, na którą miliony wiernych na całym świecie czekały ponad 6 lat: „Spełniając pragnienie naszego brata Agostino kardynała Valliniego, naszego wikariusza generalnego dla diecezji Rzymu, wielu innych braci w episkopacie oraz licznych wiernych, po zasięgnięciu opinii Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych naszą władzą apostolską zgadzamy się, aby Czcigodny Sługa Boży Jan Paweł II, papież, od tej chwili nazywany był błogosławionym, a jego święto obchodzone mogło być w miejscach i zgodnie z regułami ustalonymi przez prawo 22 października każdego roku. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. [...]
„To jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta Ojczyzna!” Jan Paweł II.

  Zwiastowanie...
 
Artykuł >> 
  MBD-
 
Ważnym wydarzeniem w życiu parafii p.w. Św. Jerzego, było w ostatnich latach odkrycie gotyckiego fresku Madonny z Dzieciątkiem, która czczona była w minionych wiekach jako Salve Regina. 9 grudnia 2008 r. wizerunek Madonny otrzymał wezwanie Matki Boskiej
Dzierżoniowskiej - Matki Miłosierdzia, nawiązujące do pierwotnego.
W 2009 r. zrekonstruowano warstwę malarską, tworzącą na tynku swoisty ołtarz – oprawę dla fresku.
Od 4. maja w naszej parafii odbywa się peregrynacja Matki Boskiej Dzierżoniowskiej - Matki Miłosierdzia.
Celem peregrynacji jest zachęta do podjęcia praktyk religijnych i zaangażowania w życie wspólnoty eklezjalnej. Peregrynacja rozpoczęła się od Osiedla Różanego.
Przyjmując MBDz-MM w naszych domach zawierzymy Jej nasze troski i prośby oraz podziękujemy Jej za Matczyną opiekę nad naszymi rodzinami. Będziemy Ją prosić o zdrowie dla najbliższych. Powiemy również Maryi, że nie godzimy się na homodyktat. Mówimy jasno i odważnie: "Chłopak i dziewczyna - to jest boża rodzina". Powiemy Jej, że pamiętamy o słowach ze Starego Testamentu z Księgi Kapłańskiej 18,22: (22) "Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość!"
Swoją wiarę i troskę o rodzinę wyrazimy w II Marszu dla Życia i Rodziny, który odbędzie się 2 czerwca w Dzierżoniowie. Serdecznie zapraszamy.

kmj
Homilia...
 

Proszę wysłuchać homilii z okazji XXI Rocznicy Radia Maryja >>

[...]
Wciąż aktualna jest diagnoza Papieża - Polaka, że "wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę".[...]
 

O. Rydzyk chce obudzić Polskę. Razem z "Solidarnością"?


V PARAFIALNY FESTYN 2012


Rapujący ksiądz


II rocznica Katastrofy Smoleńskiej. Uroczystości w Dzierżoniowie 10.04.2012. 


Stop dyskryminacji TV Trwam - cz.II


Marsz w obronie telewizji Trwam i wolnych mediów - 31 III 2012 Wrocław  


Marsz w obronie TV Trwam w Dzierżoniowie 02.09.2012. 


Homilia ks. bp. Ignacego Deca wygłoszona podczas XXI Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja
 


 
  
Strona Parafii  Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bielawie. Parafia św. Antoniego w Pieszycach. 
Parafia p.w. Maryi Matki Koscioła w Dzierżoniowie.
   

I Ranking katolicki

II Ranking stron katolickich