MBKRŚ.Strona główna

Informacje

Uroczystości

Wspólnota

Historia parafii

Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej


Kronika parafii

Linki

Intencje modlitewne

Liturgia na dzień
dzisiejszy
WSPÓLNOTA PARAFIALNA  
Parafialne grupy modlitewne
Parafia szczyci się szeregiem, dynamicznie działających przykościelnych organizacji. Każdy może znaleźć sobie miejsce w organizacji, zgodną z jego osobistym powołaniem. Jest tu:
 • Dziesięć Róż Różańcowych.
 • Wspólnota Krwi Chrystusa.
 • Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 • Męski Pluton Różańca. Szczegóły >>
 • Kościół Domowy oraz Ruch Światło-Życie >>.
 • Zespół Charytatywny.
 • Poradnia rodzinna.
 • Biblioteka.
 • Eucharystyczny Ruch Młodych.
 • Liturgiczna służba ołtarza.
 • Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.
 • Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "Na Pawłowym Wzgórzu".

Od 2000 r. przy wspólnocie funkcjonuje także Klub Abstynenta „Na Pawłowym Wzgórzu". To ich nieustanna modlitwa i praca rozwiązuje wiele trudnych i bolesnych problemów wiernych.

Parafialne grupy Modlitewne
Klub Abstynenta 'Na Pawiowym Wzgórzu'.
Chór Korona przy parafii Królowej Różańca Świętego
W 2000 roku, proboszcz, ksiądz kanonik Zygmunt Kokoszka zaproponował parafianom utworzenie chóru kościelnego. Tego zadania podjęła się Pani Teresa Kuta, nauczycielka muzyki wraz Panem Pawłem Szubą - organistą. Do chóru zgłosiło się 37 osób. Nowopowstały chór rozpoczął ćwiczenia religijnych i patriotycznych pieśni okolicznościowych oraz kolęd. Po śmierci pani Teresy, chórem kierowała Pani Jolanta Jachemczuk. Często występowaliśmy z okazji świąt kościelnych i narodowych. Od lutego 2004 roku, chór prowadzi Pani mgr Anna Piotrowska, nauczycielka muzyki w Szkole Muzycznej. Chór występuje około 25 razy w roku, śpiewamy na mszach, uroczystościach, koncertach kolęd, przeglądach chórów, świętach państwowych 3 maja i 11 XI Święto Niepodległości, bierzmowaniach, ślubach i pogrzebach. Poza naszą parafią chór występował w Pieszycach w ramach Polsko - Czeskich Dni Kultury, na odpuście w Wirach, w czasie mszy w Bardzie Śląskim oraz na Przeglądzie Pieśni Maryjnych w Kłodzku. Ocena prezentowanego repertuaru i wykonania plasuje nas w czołówce chórów w powiecie. Zorganizowano wyjazdy pielgrzymkowe do Łagiewnik Krakowskich, Kalwarii Zebrzydowskiej, Barda Śl. i Licheniu, w których uczestniczyli członkowie chóru z rodzinami oraz parafianie. Organizujemy towarzyskie spotkania opłatkowe oraz ogniska z grillowaniem, pamiętamy o imieninach chórzystów. W repertuarze chóru znajduje się, opracowane na 4 głosy, kolędy i pastorałki, pieśni wielkopostne i Wielkanocne, pieśni okolicznościowe i eucharystyczne, maryjne i patriotyczne. W zestawie 110 pieśni opracowanych przez chór są kompozycje Bacha, Mozarta, Chopina, Elsnera i Nowowiejskiego. Nasza dyrygentka Pani Anna Piotrowska proponuje ambitne muzyczne kompozycje, które ćwiczymy z p. Pawłem Szubą i prezentujemy przy wszelkich okazjach. Próby chóru odbywają się dwa razy w tygodniu w poniedziałki i piątki o godz. 19 w sali Domu Parafialnego. Zapraszamy chętnych do wspólnego śpiewania.
Tekst Jan Borowiak, zdjęcia Iwona Majdziak.
Chór Korona
Chór Korona
Chór Korona
Zespół charytatywny "Na Pawłowym Wzgórzu"
Zespół Charytatywny
przyjmuje zainteresowanych we wtorki od godz. 1700 do 1800.

"Definicja" solidarności wywodzi się wprost z Ewangelii: "jedni drugich brzemiona noście". Solidarność to "jeden i drugi", nigdy "jeden przeciw drugiemu". A zatem: każdy drugi to mój bliźni, ktoś taki, jak i ja. Stąd solidarność jest sobą wtedy i tylko wtedy, gdy obejmuje wszystkich razem, a miarą jej jest troska o najsłabszych pośród nas [...]
św. Jan Paweł II
Więcej informacji >>

Zespół Charytatywny.
PARAFIALNY ODDZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
powstał 1 czerwca 2003 roku.
Zebranie otworzył proboszcz parafii Ksiądz Zygmunt Kokoszka. Po przedstawieniu pana Kowalczyka, przedstawiciela Zarządu AK ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ, powitał zebranych, odmówił modlitwę a następnie poinformował, że po okresie formacyjnym, Walne Zebranie Grupy Inicjatywnej, jest zarazem Zebraniem Założycielskim Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. [...]
Całość >>
Więcej informacji >>


PO AK
STOWARZYSZENIE KLUBU ABSTYNENTA
"Na Pawłowym Wzgórzu"
 
Stowarzyszenie Klubu Abstynenta powstało w roku 2000. Zostało założone przez grupę ludzi należących do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka oraz ruchu Domowy Kościół. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w dawnych salkach katechetycznych przy parafii pw. Królowej Różańca Świętego.
Motywem powstania Stowarzyszenia była chęć niesienia pomocy osobom uzależnionym. Swoją działalność Stowarzyszenie opiera na podstawowych zasadach chrześcijańskich obejmując nią szczególnie teren miasta Dzierżoniowa. Jednakże, ze względu na ważkość tematu, osoby zgłaszające się spoza terenu również uzyskują potrzebną pomoc. [...]
Więcej informacji >>
Informacje w serwisie stowarzyszenia >>
SKA