MBKRŚ.Strona główna

Informacje

Uroczystości

Wspólnota

Historia parafii

Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej


Kronika parafii

Linki

Intencje modlitewne

Liturgia na dzień
dzisiejszy
HISTORIA PARAFII  
Historia parafii pw. Królowej Różańca Świętego.

27 czerwca 1988 roku ksiądz Henryk Kardynał Gulbinowicz ustanowił Samodzielny Ośrodek Duszpasterski, który swoim zasięgiem objął osiedla: Błękitne, Jasne, Młodych i Różane. Pierwszego września 1988r. została erygowana Parafia pw. Królowej Różańca Świętego, która została przyłączona do dekanatu Dzierżoniów-Południe.
Proboszczowie Parafii:

 • Ks. Kanonik Marian Lewandowski (27. 06. 1988 roku do 26. 06. 1989 roku), 
 • Ks. Kanonik Zygmunt Kokoszka (od 26. 06. 1989 roku do dnia dzisiejszego).

Wikariusze Parafii:

 • Ks. Marek Bordjakiewicz (27.06.1988 - 27.06.1992).
 • Ks. Henryk Trościanko (27.06.1988 - 23.06.1995).
 • Ks. Tomasz Broszko (od 27.06.1992 do 25.06.2001).
 • Ks. Dariusz Rzepka (23.06.1995 - 25.06.1997). 
 • Ks. Piotr Libner (od 25.06.1997 do 25.08.1999).
 • Ks. Tomasz Zając (od 28.08.1999 do 28.06.2004).
 • Ks. Adam Woźniak (26.06.2000 do 24.09.2005).
 • Ks. Arkadiusz Chwastyk (od 25.06.2001 do 28.06.2004).
 • Ks. Artur Bilski (od 28.06.2004).
 • Ks. Marcin Ogórek (od 28.06.2004). 
 • Ks. Karol Janiak (aktualnie).
 • Ks. Krzysztof Malinowski (aktualnie).

Pierwsze Misje Święte w Parafii wygłosili Ojcowie Dominikanie w marcu 1990 roku.

20 kwietnia 1991r. Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz poświęcił plac pod budowę nowej świątyni, której projekt architektoniczny opracował mgr inż. architekt Andrzej Weber z Kłodzka, projekt konstrukcyjny - inż. Kazimierz Rzewuski z Kłodzka. Kierownikiem budowy został p. Marian Niemiec, prowadził ją bezinteresownie.

20 września 1991r. rozpoczęto prace ziemne związane z budową nowej świątyni.

08 czerwca 1992r. Ks. Kardynał H. Gulbinowicz poświęcił fundamenty nowo powstającego kościoła i dzwon o imieniu "Maryia", którego fundatorką jest śp. pani Eleonora Napiórkowska.

28 i 29 maja 1994r. Parafia przeżywa Peregrynację Matki Bożej w kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego.

30 maja 1995r. Ks. Kardynał poświęcił obrazy przedstawiające Drogę Krzyżową, ufundowaną przez śp. p. Eleonorę Napiórkowską.

W wigilię 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, dn. 24 maja 1997r., Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz, Arcybiskup Metropolita Wrocławski, poświęcił nową świątynię, oddając ją "Na chwałę Boga, ludziom na zbawienie i aby ślad wiary dla potomnych został".

W Niedzielę Chrystusa Króla, 23 listopada 2003 r. o godz. 1200 odbyła się uroczystość konsekracji naszej świątyni parafialnej. Liturgii przewodniczył Jego Eminencja Ksiądz Henryk Kardynał Gulbinowicz Arcybiskup Metropolita Wrocławski.  Ksiądz Kardynał przez namaszczenie olejem Krzyżma dokonał poświecenia świątyni dla kultu chrześcijańskiego. Podczas uroczystości na znak, że ofiara życia członków Kościoła wzięła swój początek z ofiary Chrystusa złożono w ołtarzu relikwie św. Ojca Pio.

Poświęcenie placu.
Budowa
Budowa.
Budowa
Konsekracja.
Prezbiterium.