MBKRŚ.Strona główna

Informacje

Uroczystości

Wspólnota

Historia parafii

Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej


Kronika parafii

Linki

Intencje modlitewne
Jest w Dzierżoniowie takie miejsce w którym pamięć wywołuje ból i łzy…
Jeśli zapomnę o Nich, Ty Boże na Niebie, Zapomnij o mnie!
Adam Mickiewicz
19 listopada minęła 10. rocznica odsłonięcia i poświęcenia Pomnika upamiętniającego Ludobójstwo Polaków na Kresach, którego dokonali nacjonaliści ukraińscy spod znaku OUN - UPA w latach 1939 - 1947. Uroczystości jubileuszowe odbyły się w przeddzień rocznicy na Cmentarzu Komunalnym przed Pomnikiem Ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich II RP.
Polacy którzy wielkim wysiłkiem, przelewając własną krew, wywalczyli i odtworzyli państwo polskie po 1918 roku, podczas II wojny stali się celem niespotykanej, okrutnej eksterminacji prowadzonej przez okupujących kraj Niemców i Rosjan. W ludobójstwie obu okupantom pomagali nacjonaliści litewscy (Ponary) i ukraińscy (Kresy Wschodnie II RP).
"Przerażającym jest to, że tych ohydnych zbrodni dokonywali najczęściej ukraińscy sąsiedzi, którzy żyjącym wśród nich Polakom odpłacili okrucieństwem i pożogą za to, że przynieśli na kresowe ziemie kaganek oświaty i nowoczesne formy gospodarowania" - czytamy w Oświadczeniu Ligi Obrony Suwerenności.
Podczas uroczystości przed pomnikiem w intencji pomordowanych zgromadzeni mieszkańcy miasta odmówili modlitwę za zmarłych oraz hołdzie złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze pamięci. Odczytany został list skierowanym do kresowian przez posła Michał Dworczyk, inicjatora uchwały o ustanowieniu 11 lipca Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich II RP dokonanego na Polakach przez bandytów z UPA i OUN.
"Wyrażam głęboką wdzięczność i gratuluję Stowarzyszeniu Kresowian w Dzierżoniowie za tak godne uczczenie pamięci ofiar i uszanowanie Ich rodzin. Stowarzyszenie Kresowian z Dzierżoniowa, jako jedno z nielicznych w Polsce, fundując Pomnik - wspomnienie o ofiarach Ludobójstwa - przywróciło w świadomości społecznej pamięć o zagładzie ludności cywilnej w województwach: wołyńskim, lwowskim, tarnopolskim, stanisławowskim, poleskim i lubelskim. Pomnik pamięci przypomina o zbrodniach dokonanych na obywatelach polskich przez ich znajomych i sąsiadów - członków szowinistycznej formacji OUN – UPA, 14 Dywizji SS "Galizien", oraz policji ukraińskiej przy współudziale ludności chłopskiej. Wiele tysięcy miejsc, prawie dwieście tysięcy bezbronnych ofiar, wciąż jeszcze czeka na godne upamiętnienie, a tysiące żyjących na przywrócenie prawdy historycznej o okrutnym likwidowaniu narodu polskiego. Szanowni Państwo Kresowianie to szczególna grupa naszego społeczeństwa. To ludzie o poranionych duszach, krwawiących sercach i niezaleczonych ranach w psychice. Bolesne jest to, że nigdy ze strony ukraińskiej nie padło jednoznaczne, bezwarunkowe - "Przepraszamy", nigdy nie usłyszeliśmy - "Wybaczcie". A przecież chcemy, by nasze stosunki z Ukraińcami układały się dobrze i przyjaźnie, dlatego musimy stanąć na gruncie prawdy" - napisał Michał Dworczyk.
"Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary" - Cześć Ich pamięci.
Jest w Dzierżoniowie takie miejsce w którym pamięć wywołuje ból i łzy… - 19.11.2017. Jest w Dzierżoniowie takie miejsce w którym pamięć wywołuje ból i łzy… - 19.11.2017. Jest w Dzierżoniowie takie miejsce w którym pamięć wywołuje ból i łzy… - 19.11.2017. Jest w Dzierżoniowie takie miejsce w którym pamięć wywołuje ból i łzy… - 19.11.2017. Jest w Dzierżoniowie takie miejsce w którym pamięć wywołuje ból i łzy… - 19.11.2017. Jest w Dzierżoniowie takie miejsce w którym pamięć wywołuje ból i łzy… - 19.11.2017.
Jest w Dzierżoniowie takie miejsce w którym pamięć wywołuje ból i łzy… - 19.11.2017. Jest w Dzierżoniowie takie miejsce w którym pamięć wywołuje ból i łzy… - 19.11.2017. Jest w Dzierżoniowie takie miejsce w którym pamięć wywołuje ból i łzy… - 19.11.2017. Jest w Dzierżoniowie takie miejsce w którym pamięć wywołuje ból i łzy… - 19.11.2017. Jest w Dzierżoniowie takie miejsce w którym pamięć wywołuje ból i łzy… - 19.11.2017. Jest w Dzierżoniowie takie miejsce w którym pamięć wywołuje ból i łzy… - 19.11.2017.
Jest w Dzierżoniowie takie miejsce w którym pamięć wywołuje ból i łzy… - 19.11.2017. Jest w Dzierżoniowie takie miejsce w którym pamięć wywołuje ból i łzy… - 19.11.2017. Jest w Dzierżoniowie takie miejsce w którym pamięć wywołuje ból i łzy… - 19.11.2017. Jest w Dzierżoniowie takie miejsce w którym pamięć wywołuje ból i łzy… - 19.11.2017. Jest w Dzierżoniowie takie miejsce w którym pamięć wywołuje ból i łzy… - 19.11.2017. Jest w Dzierżoniowie takie miejsce w którym pamięć wywołuje ból i łzy… - 19.11.2017.
Tekst Kazimierz M. Janeczko.
Fotografie Edward Bień,
Krzysztof Bachiński STF.