MBKRŚ.Strona główna

Informacje

Uroczystości

Wspólnota

Historia parafii

Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej


Kronika parafii

Linki

Intencje modlitewne

Liturgia na dzień
dzisiejszy
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 26.05.2016.
Procesja Bożego Ciała rozpoczęła się uroczystą Mszą Św., odprawioną o godz. 09.00 w naszym kościele. Bezpośrednio po Eucharystii, wierni wyruszyli ze świątyni w orszaku procesyjnym, w tym roku ze względu na utrudnienia związane z miejskimi inwestycjami, krótszą trasą, zatrzymując się przy czterech ołtarzach. Przy każdym ołtarzu odczytywano stosowny fragment Ewangelii nawiązujący do tematyki Eucharystycznej. W pochodzie liturgicznym Najświętszy Sakrament, chorągwie i poczty sztandarowe oraz parafianie szli za krzyżem procesyjnym. Wierni w procesji dali świadectwo swojej wiary. Szli z hasłem: Panie Jezu dziękujemy Ci, że jesteś z nami Ciałem i Krwią Swoją. W procesji wzięły również udział grupy i wspólnoty katolickie działające w naszej parafii. Procesja zakończyła się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem i modlitwą za Ojczyznę odśpiewaniem pieśni "My chcemy Boga, Panno Święta". Masowy udział parafian w procesji daje wyraźne świadectwo trwania Polaków w wierze i tradycji chrześcijańskiej. Tak długo, jak będziemy trwali w wierze katolickiej, tak długo będzie istniała Najjaśniejsza Rzeczpospolita.
 
Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu obchodzi Kościół w Wielki Czwartek. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, która wyrosła z adoracyjnego kierunku pobożności eucharystycznej rozwijającej się na Zachodzie od przełomu XI i XII w., przeżywana jest natomiast w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej. Bezpośrednią przyczyną jej ustanowienia były objawienia bł. Julianny z Cornillon. Pod ich wpływem bp Robert ustanowił w 1246 r. święto Bożego Ciała dla diecezji Liége. W 1252 r. legat papieski rozszerzył je na Germanię, natomiast papież Urban IV w 1264 r. napisał bullę „Transiturus”, w której ustanowił to święto dla całego Kościoła. Śmierć papieża przeszkodziła ogłoszeniu bulli, a tym samym wprowadzeniu święta w całym Kościele. Dokonał tego Jan XXII (1334 r.), a Bonifacy IX polecił w 1391 r. wprowadzić święto Bożego Ciała wszędzie, gdzie jeszcze nie było ono obchodzone. W Polsce jako pierwszy polecił obchodzić to święto bp Nankier w diecezji krakowskiej w 1320 r. Podczas odnowy liturgicznej zamiast tradycyjnej nazwy święta Bożego Ciała wprowadzono nową nazwę: uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Z Bożym Ciałem ściśle związana jest także uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która obchodzona jest w piątek po oktawie Bożego Ciała.

Jezus powiedział uczniom: "Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nigdy pragnąć nie będzie. (...) Jam jest chleb, który z nieba zstąpił. (...) Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata". (...)
 
Uroczystość Bożego Ciała - 26.05.2016. Uroczystość Bożego Ciała - 26.05.2016. Uroczystość Bożego Ciała - 26.05.2016. Uroczystość Bożego Ciała - 26.05.2016. Uroczystość Bożego Ciała - 26.05.2016.
Uroczystość Bożego Ciała - 26.05.2016. Uroczystość Bożego Ciała - 26.05.2016. Uroczystość Bożego Ciała - 26.05.2016. Uroczystość Bożego Ciała - 26.05.2016. Uroczystość Bożego Ciała - 26.05.2016.
Uroczystość Bożego Ciała - 26.05.2016. Uroczystość Bożego Ciała - 26.05.2016. Uroczystość Bożego Ciała - 26.05.2016. Uroczystość Bożego Ciała - 26.05.2016. Uroczystość Bożego Ciała - 26.05.2016.
Uroczystość Bożego Ciała - 26.05.2016. Uroczystość Bożego Ciała - 26.05.2016. Uroczystość Bożego Ciała - 26.05.2016. Uroczystość Bożego Ciała - 26.05.2016. Uroczystość Bożego Ciała - 26.05.2016.
Uroczystość Bożego Ciała - 26.05.2016. Uroczystość Bożego Ciała - 26.05.2016. Uroczystość Bożego Ciała - 26.05.2016. Uroczystość Bożego Ciała - 26.05.2016. Uroczystość Bożego Ciała - 26.05.2016.
Uroczystość Bożego Ciała - 26.05.2016. Uroczystość Bożego Ciała - 26.05.2016. Uroczystość Bożego Ciała - 26.05.2016. Uroczystość Bożego Ciała - 26.05.2016. Uroczystość Bożego Ciała - 26.05.2016.
Uroczystość Bożego Ciała - 26.05.2016. Uroczystość Bożego Ciała - 26.05.2016. Uroczystość Bożego Ciała - 26.05.2016. Uroczystość Bożego Ciała - 26.05.2016. Uroczystość Bożego Ciała - 26.05.2016.
Opracowanie i fotografie Kazimierz M. Janeczko (PO AK, STF).