MBKRŚ.Strona główna

Informacje

Uroczystości

Wspólnota

Historia parafii

Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej


Kronika parafii

Linki

Intencje modlitewne
Dar Męskiego Plutonu Różańca dla kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP - 27.11.2019.
Dar Męskiego Plutonu Różańca dla kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP - 27.11.2019.
„W końcu bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. (List do Efezjan 6, 10-19).
W Dzierżoniowie w parafii pw. Królowej Różańca Św. od roku 2017 funkcjonuje Męski Pluton Różańca, który został zarejestrowany w Kwaterze Głównej Plutonów w Toruniu. Przyjął imię błogosławionych męczenników o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka, franciszkanów którzy ponieśli śmierć pracując na misjach w Peru.
27 listopada członkowie plutonu wraz z Mężczyznami Świętego Józefa, katolickiej wspólnoty mężczyzn przy parafii pw. Maryi Matki Kościoła, którzy powierzyli swoje życie Jezusowi Chrystusowi, uczestniczyli w uroczystej co miesięcznej Mszy św. w intencji mężczyzn. Podczas Mszy św. nastąpiło poświęcenie i przekazanie dla kościoła krzyża, który został odrestaurowany z funduszy plutonu, jest to dar naszej wspólnoty dla kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP.
SZCZĘŚĆ BOŻE!
Dowódca MPR Piotr Pieszczoch

Dar Męskiego Plutonu Różańca dla kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP - 27.11.2019. Dar Męskiego Plutonu Różańca dla kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP - 27.11.2019. Dar Męskiego Plutonu Różańca dla kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP - 27.11.2019. Dar Męskiego Plutonu Różańca dla kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP - 27.11.2019. Dar Męskiego Plutonu Różańca dla kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP - 27.11.2019. Dar Męskiego Plutonu Różańca dla kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP - 27.11.2019.
Dar Męskiego Plutonu Różańca dla kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP - 27.11.2019. Dar Męskiego Plutonu Różańca dla kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP - 27.11.2019. Dar Męskiego Plutonu Różańca dla kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP - 27.11.2019. Dar Męskiego Plutonu Różańca dla kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP - 27.11.2019. Dar Męskiego Plutonu Różańca dla kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP - 27.11.2019. Dar Męskiego Plutonu Różańca dla kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP - 27.11.2019.
Dar Męskiego Plutonu Różańca dla kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP - 27.11.2019. Dar Męskiego Plutonu Różańca dla kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP - 27.11.2019. Dar Męskiego Plutonu Różańca dla kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP - 27.11.2019. Dar Męskiego Plutonu Różańca dla kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP - 27.11.2019. Dar Męskiego Plutonu Różańca dla kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP - 27.11.2019. Dar Męskiego Plutonu Różańca dla kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP - 27.11.2019.
Tekst i zdjęcia Kazimierz M. Janeczko.