MBKRŚ.Strona główna

Informacje

Uroczystości

Wspólnota

Historia parafii

Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej


Galerie

Linki

Intencje modlitewne
I Piknik Ewangelizacyjny - 06.07.2014.
"Tyś wielką chlubą naszego narodu".
5.07.2014 r. w parafii pw. Królowej Różańca św. w Dzierżoniowie, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zorganizował wspaniały Piknik Ewangelizacyjny - "Tyś wielką chlubą naszego narodu" - poświęcony pamięci i podziękowaniu za kanonizację naszego wielkiego rodaka św. Jana Pawła II. Ojciec Święty nauczał: "Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej". Prosił również: [...] "nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych, szpitali. Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz”. Staramy się rozumieć Jego nauczanie i wcielać je w życie kierując się miłością do Pana Jezusa, Ojczyzny i bliźnich.

Spotkanie przebiegało w miłej, pełnej wzajemnego zaufania i zrozumienia atmosferze. Przypominaliśmy sobie w rozmowach nauczanie św. Jana Pawła II. Jego przekazy zawsze trafiały do naszych serc. Święty Jan Paweł II to wybitna postać nie tylko dla Kościoła, ale także dla naszego narodu. Jesteśmy dumni, że mogliśmy żyć w czasach tak wielkiego człowieka.
Śpiewem, wspólnie z muzykującą rodziną państwa Rudnickich (rodzina to: mama Sabina i tata Anatol, 5. córek - Joanna, Anna, Elżbieta, Maria i Weronika oraz 4. synów - Jan, Józef, Dominik i Stanisław.), modliliśmy się prosząc Królową Różańca Św. o przyjście naszej Ojczyźnie z pomocą. Świętego Jana Pawła II prosiliśmy o otworzenie oczu Polakom. O otworzenie oczu wszystkim polskim rodzinom. Prosiliśmy otwórz oczy polskim patriotom, pokaż, że są moce i siły, które mogą ocalić naszą Ojczyznę, naszą narodową świadomość i tożsamość. Wspólnie z nami modlili się nowi wikariusze: ks. Paweł Kuriata i ks. Krzysztof Szydełko oraz ks. dr Arkadiusz Chwastyk.
 
I Piknik Ewangelizacyjny - 06.07.2014. I Piknik Ewangelizacyjny - 06.07.2014. I Piknik Ewangelizacyjny - 06.07.2014. I Piknik Ewangelizacyjny - 06.07.2014. I Piknik Ewangelizacyjny - 06.07.2014.
I Piknik Ewangelizacyjny - 06.07.2014. I Piknik Ewangelizacyjny - 06.07.2014. I Piknik Ewangelizacyjny - 06.07.2014. I Piknik Ewangelizacyjny - 06.07.2014. I Piknik Ewangelizacyjny - 06.07.2014.
I Piknik Ewangelizacyjny - 06.07.2014. I Piknik Ewangelizacyjny - 06.07.2014. I Piknik Ewangelizacyjny - 06.07.2014. I Piknik Ewangelizacyjny - 06.07.2014. I Piknik Ewangelizacyjny - 06.07.2014.
I Piknik Ewangelizacyjny - 06.07.2014. I Piknik Ewangelizacyjny - 06.07.2014. I Piknik Ewangelizacyjny - 06.07.2014. I Piknik Ewangelizacyjny - 06.07.2014. I Piknik Ewangelizacyjny - 06.07.2014.
I Piknik Ewangelizacyjny - 06.07.2014. I Piknik Ewangelizacyjny - 06.07.2014. I Piknik Ewangelizacyjny - 06.07.2014. I Piknik Ewangelizacyjny - 06.07.2014. I Piknik Ewangelizacyjny - 06.07.2014.
I Piknik Ewangelizacyjny - 06.07.2014. I Piknik Ewangelizacyjny - 06.07.2014. I Piknik Ewangelizacyjny - 06.07.2014. I Piknik Ewangelizacyjny - 06.07.2014. I Piknik Ewangelizacyjny - 06.07.2014.
Tekst: i fotografie Kazimierz M. Janeczko..
Relacja filmowa >>