MBKRŚ.Strona główna

Informacje

Uroczystości

Wspólnota

Historia parafii

Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej


Kronika parafii

Linki

Intencje modlitewne
1. rocznica Męskiego Plutonu Różańca im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru - 26.05.2018.
„W końcu bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. (List do Efezjan 6, 10-19).
SZCZĘŚĆ BOŻE!
Comiesięczne spotkanie członków Męskiego Plutonu Różańca odbyło się w sobotę 26 maja br. Jest związane z 1. rocznicą działania plutonu w parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie. Uroczysta Msza w intencji członków plutonu rozpoczęła się o godzinie 20.00 w kościele adoracyjnym pw. Niepokalanego poczęcia NMP, którą odprawił ks. kanonik Jarosław Leśniak. Podczas mszy została poświęcona świeca, którą będziemy zapalać podczas comiesięcznych spotkań naszego plutonu. Symbolika świecy w liturgii jest obecna od wieku VI. Chrystus jest światłością zapowiedzianą przez proroków (Iz 49,6; Łk 1,79). Podczas ofiarowania w świątyni Symeon nazwał Chrystusa „światłem na oświecenie pogan” (Łk 2,32). Św. Paweł oddaje cześć Bogu, „(...) który zamieszkuje światłość niedostępną” (1 Tm 6,16). Pan Jezus sam siebie nazywa światłością świata (J 8,12).
Po mszy była krótka agapa podczas której był czas, aby wymienić doświadczenia z działalności MPR. W jubileuszowej uroczystości udział wzięli mężczyźni z zaprzyjaźnionych plutonów naszego dekanatu oraz członkowie plutonu z parafii pw. Św. Barbary w Wałbrzychu.
Serdecznie dziękuję staropolskim Bóg Zapłać za liczny udział naszych braci w uroczystości z okazji 1. rocznicy Męskiego Plutonu Różańca im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru.
Stale szukamy nowych żołnierzy i nowych dowódców. Dołącz do nas, zapraszamy.

KRÓLUJ NAM CHRYSTE!
Dowódca Plutonu Piotr Pieszczoch.
1. rocznica Męskiego Plutonu Różańca im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru - 26.05.2018. 1. rocznica Męskiego Plutonu Różańca im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru - 26.05.2018. 1. rocznica Męskiego Plutonu Różańca im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru - 26.05.2018. 1. rocznica Męskiego Plutonu Różańca im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru - 26.05.2018. 1. rocznica Męskiego Plutonu Różańca im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru - 26.05.2018. 1. rocznica Męskiego Plutonu Różańca im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru - 26.05.2018.
1. rocznica Męskiego Plutonu Różańca im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru - 26.05.2018. 1. rocznica Męskiego Plutonu Różańca im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru - 26.05.2018. 1. rocznica Męskiego Plutonu Różańca im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru - 26.05.2018. 1. rocznica Męskiego Plutonu Różańca im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru - 26.05.2018. 1. rocznica Męskiego Plutonu Różańca im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru - 26.05.2018. 1. rocznica Męskiego Plutonu Różańca im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru - 26.05.2018.
1. rocznica Męskiego Plutonu Różańca im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru - 26.05.2018. 1. rocznica Męskiego Plutonu Różańca im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru - 26.05.2018. 1. rocznica Męskiego Plutonu Różańca im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru - 26.05.2018. 1. rocznica Męskiego Plutonu Różańca im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru - 26.05.2018. 1. rocznica Męskiego Plutonu Różańca im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru - 26.05.2018. 1. rocznica Męskiego Plutonu Różańca im. bł. Franciszkańskich Męczenników z Peru - 26.05.2018.
Tekst i fotografie Kazimierz M. Janeczko, STF, PO AK.