MBKRŚ.Strona główna

Informacje

Uroczystości

Wspólnota

Historia parafii

Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej


Kronika parafii

Linki

Intencje modlitewne
Z ŻYWYM RÓŻAŃCEM U MB CZĘSTOCHOWSKIEJ - 06.06.2015.
W pierwszą sobotę czerwca (6.06.2015 r.) przedstawiciele naszej parafii udali się autokarem na Jasną Górę, w ten sposób włączając się w III Ogólnopolską Pielgrzymkę Róż Żywego Różańca. Podczas wyjazdu naszą delegacją opiekował się ks. Paweł Kuriata – nasz wikariusz pełniący też zaszczytną funkcję diecezjalnego moderatora Żywego Różańca. Ks. Paweł zadbał o duchową oprawę pielgrzymki, serdeczną i miłą atmosferę, a nawet o niemal vipowskie miejsca siedzące na Jasnej Górze dla swoich podopiecznych pielgrzymów.
Program spotkania Róż Różańcowych u MB Częstochowskiej był bardzo bogaty. Rozpoczął się programem słowno-muzycznym przygotowanym przez młodzież z Archidiecezji Krakowskiej, później przybyłych pątników powitał krajowy moderator Żywego Różańca ks. Szymon Mucha. Następnie krajowy duszpasterz rodzin - ks. Przemysław Drąg - wygłosił konferencję na temat potęgi i wagi modlitwy różańcowej. Było też mocne świadectwo Barbary i Dariusza Kowalskich (ona – grafik, on – człowiek sceny) o owocach ich wspólnej modlitwy różańcowej (ciekawostka – by wspólnie odmówić codzienny różaniec wykorzystują nawet telefony komórkowe). Loretanka s. Wioleta Ostrowska przedstawiła bogatą ofertę literatury traktującej o różańcu i nie tylko, a ks. Maciej Będziński z Papieskich Dzieł Misyjnych przypomniał i podkreślił, jak ważna dla dzieła ewangelizacji jest modlitwa różańcowa za sprawy misji i misjonarzy.
Gdy nadszedł czas modlitwy różańcowej, wszyscy pielgrzymi wspólnie odmówili Tajemnice Radosne, a rozważania i modlitwę prowadziła wielodzietna rodzina.
We wszystkich wystąpieniach mocno akcentowany był wątek rodziny, życia, modlitwy różańcowej, zbliżającego się synodu biskupów.
W samo południe rozpoczęła się uroczysta, koncelebrowana Msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Stanisław Stefanek, w charakterystyczny dla siebie sposób przypominając, że zbawienie zostało przekazane światu w kontekście rodziny, a wartość rodziny w Bożych zamiarach jest ogromna. Podkreślał, że trzeba dbać o jedność w rodzinach, a niezawodnym środkiem do jej osiągnięcia jest wspólna modlitwa różańcowa, w której rozważa się dwadzieścia szczególnych momentów z życia Jezusa wiodących do wysłużenia nam zbawienia. Kaznodzieja uczulał też, by właściwie korzystać ze środków masowego przekazu, bowiem mogą one być nie tylko nośnikami dobra, lecz często są przekaźnikami złych treści i wzorców. Kazanie zakończyło się przesłaniem do rządzących, by zamiast kłócić się i waśnić, wzięli do rąk różaniec i pomodlili się wspólnie. To przesłanie można jednak odnieść do wszystkich. Krótko po zakończeniu Eucharystii nasi pielgrzymi udali się w drogę powrotną, już w autokarze odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia, Litanię do Najświętszego Serca Jezusowego i śpiewając pieśni maryjne. Za ten piękny dzień pełen łask, za dobry czas pielgrzymowania Bogu niech będą dzięki.
AKo
Jedziemy na Jasną Górę do Matki Bożej. Jeżeli Matka nie pomoże, to kto pomoże? Jeżeli nasza Królowa nie pomoże, to kto pomoże? Nieraz potop nas zalewał, krew się rzeką lała, a Ona ciągle pomaga i ciągle powstajemy z pożarów, z upadków.
O. T. Rydzyk
 
Z Żywym Różańcem u MB Częstochowskiej - 06.06.2015. Z Żywym Różańcem u MB Częstochowskiej - 06.06.2015. Z Żywym Różańcem u MB Częstochowskiej - 06.06.2015. Z Żywym Różańcem u MB Częstochowskiej - 06.06.2015. Z Żywym Różańcem u MB Częstochowskiej - 06.06.2015.
Z Żywym Różańcem u MB Częstochowskiej - 06.06.2015. Z Żywym Różańcem u MB Częstochowskiej - 06.06.2015. Z Żywym Różańcem u MB Częstochowskiej - 06.06.2015. Z Żywym Różańcem u MB Częstochowskiej - 06.06.2015. Z Żywym Różańcem u MB Częstochowskiej - 06.06.2015.
Z Żywym Różańcem u MB Częstochowskiej - 06.06.2015. Z Żywym Różańcem u MB Częstochowskiej - 06.06.2015. Z Żywym Różańcem u MB Częstochowskiej - 06.06.2015. Z Żywym Różańcem u MB Częstochowskiej - 06.06.2015. Z Żywym Różańcem u MB Częstochowskiej - 06.06.2015.
Z Żywym Różańcem u MB Częstochowskiej - 06.06.2015. Z Żywym Różańcem u MB Częstochowskiej - 06.06.2015. Z Żywym Różańcem u MB Częstochowskiej - 06.06.2015. Z Żywym Różańcem u MB Częstochowskiej - 06.06.2015. Z Żywym Różańcem u MB Częstochowskiej - 06.06.2015.
Tekst i fotografie Agnieszka Kotowska